چکش هیدرولیکی

شکن (هیدرولیک) بریکر در سمت چپ بیل مکانیکی نصب شده است یک شکن چکش کوبه ای…