یکنواخت کننده جریان پکیج تزریق مواد شیمیایی

تولیدکنندگان یکنواخت کننده جریان

  • شرکت مهار فن ابزار
  • Blacoh
  • Hidracar

انواع یکنواخت کننده جریان

  • یکنواخت کننده جریان تله هوا
  • یکنواخت کننده جریان بلادری

آکومولاتور یا پالسیشن دمپر یا یکنواخت کننده جریان برای کاهش فشار پالسی به سیستم و همچنین برای یکنواختی تزریق ماده استفاده می شود.

For low-pulsation metering

Pulsation dampers are available in different versions: as in-line dampers and as accumulators.

Pulsation dampers are used for low-pulsation metering and to reduce the flow resistance with long metering lines. They are also ideally suited to viscous media. The gas cushion between the housing and hose is compressed when the metering pump has a pressure stroke, at the same time as a partial volume of the medium is metered into the metering line. The overpressure that forms in the gas cushion causes the compressed volume to be transported on at the following suction stroke and the original, relaxed volume of gas is present again

1021157 PP

1021120 PVC

یکنواخت کننده جریان سیال دوزینگ پمپ Accumulator PD

یکنواخت کننده جریان سیال دوزینگ پمپ Accumulator Pulsation Damper
یکنواخت کننده جریان سیال دوزینگ پمپ Accumulator Pulsation Damper

آکومولاتور دوزینگ پمپ، هنگام تزریق دوزینگ پمپ، سیال را در خود ذخیره میکند و بعد از زمان تزریق سیال را به سیستم هدایت میکند. آکومولاتور باید برای فشار لاین تزریق طراحی شده باشد.

برای از بین بردن نوسانات جریان یا به حداقل رساندن آن یکنواخت کننده جریان نصب می ‌گردد و از دیگر کاربردهای آن کاهش مقاومت خطوط در مقابل جریان سیال در خطوط تزریق طولانی نیز می ‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *