شیر پسفشار شیر اطمینان دوزینگ پمپ
24 شهریور

این شیر که با نام های مختلف خوانده می شود وظیفه حفظ ایمنی و محافظت از پایپینگ و دوزینگ پمپ را با جلوگیری از بالا رفتن بی رویه فشار ایفا میکند.

نام های دیگر این شیر:

شیر اطمینان

شیر اورفلو

Pressure Safety Valve

PSV

Pressure Relief Valve

شیر پس فشار دوزینگ

شیر پس فشار دوزینگ

لوازم جانبی دوزینگ پمپ
  ⬤ 455.2 کیلوبایت   ⬤ 282 بار دانلود شده