چه زمانی باید فیلتر ژنراتور را عوض کنیم

قبل از طول عملکرد ریسکی هر فیلتر باید آن را تعویض کنیم. این کار موجب افزایش طول عمر دیزل ژنراتور میشود.

زمان تعویض فیلتر هوا

هر 50 ساعت کار دیزل ژنراتور

زمان تعویض کردن فیلتر سوخت

بعد از 300 ساعت کار دیزل ژنراتور

زمان تعویض کردن فیلتر روغنی

بعد از 200 ساعت کار دیزل ژنراتور

زمان تعویض کردن فیلتر هوا

هر سه بار تعویض فیلتر سوخت

چه زمانی باید فیلتر ژنراتور را عوض کنیم, دیزل ژنراتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *