کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب

شرکت مهار فن ابزار کارگاهی جهت آموزش توانایی های اتوماسیون و قابلیت های پمپ های سلنوییدی پرومیننت در شرکت ری آب برگزار شد.

کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ

 

دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی

آموزش انواع آنالایزر های آنلاین پرومیننت