دیزل ژنراتور Lovol لوول

مشخصات فنی دیزل ژنراتور کوپله فابریک دیزل ژنراتور Lovol لوول مدل 1003G 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور کوپله فابریک Lovol 1003G 
مدل 1003G
توان نامی 30 کاوا
حداکثر توان 33 کاوا
قدرت موتور HP 40 تا 44 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
درجه حفاظت IP23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 8 لیتر
ظرفیت خنک کننده 16 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 60 لیتر
میزان مصرف سوخت 6 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG184G
سایز ژنراتور 30 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 700 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 600 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (105*48*130) سانتی متر

دیزل ژنراتور کوپله فابریک لوول مدل 1003TG

دیزل ژنراتور کوپله فابریک Lovol 1003TG
مدل 1003TG
توان نامی 44 کاوا
حداکثر توان 48 کاوا
قدرت موتور HP 61 تا 67 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 8.1 لیتر
ظرفیت خنک کننده 15.9 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 125 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 3 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG224D
سایز ژنراتور 40 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 1300 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 802 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (185*95*120) سانتی متر
ابعاد با کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (248*248*100) سانتی متر

 دیزل ژنراتور کوپله فابریک لوول گاز سوز مدل 1004G

دیزل ژنراتور کوپله فابریک گاز سوز Lovol 1004G
مدل 1004G
توان نامی 45 کاوا
حداکثر توان 50 کاوا
قدرت موتور HP 56 تا 61 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 9 لیتر
ظرفیت خنک کننده 18 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 80 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 5 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG224D
سایز ژنراتور 50 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 800 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 700 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (160*55*125) سانتی متر

دیزل ژنراتور کوپله فابریک لوول مدل 1004TG

دیزل ژنراتور کوپله فابریک Lovol 1004TG
مدل 1004TG
توان نامی 57 کاوا
حداکثر توان 72 کاوا
قدرت موتور HP 90 تا 99 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230 تا 400 ولت
IP (درجه سختی) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 10 لیتر
ظرفیت خنک کننده 20 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 120 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 7 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG224F
سایز ژنراتور 80 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 1200 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1000 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (200*65*140) سانتی متر

دیزل ژنراتور کوپله فابریک دیزل ژنراتور Lovol لوول گاز سوز مدل 1006TG1

 

 دیزل ژنراتور کوپله فابریک گاز سوز Lovol 1006TG1
مدل 1006TG1
توان نامی 90 کاوا
حداکثر توان 100 کاوا
قدرت موتور HP 90 تا 99 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16 لیتر
ظرفیت خنک کننده 20 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 150 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 18 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG274C
سایز ژنراتور 110 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 1760 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1530 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (150*80*145) سانتی متر

 دیزل ژنراتور Lovol لوول مدل 1006TAG14

دیزل ژنراتور Lovol 1006TAG14
مدل 1006 TAG14
توان نامی 125 کاوا
حداکثر توان 138 کاوا
قدرت موتور HP 171 تا 187 اسب بخار
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16 لیتر
ظرفیت خنک کننده 30 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 180 لیتر
میزان مصرف سوخت 75 درصد 26 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG274E
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 2100 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1880 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (220*100*165) سانتی متر

 دیزل ژنراتور Lovol لوول مدل 1006TG2

دیزل ژنراتور Lovol 1006TG2
مدل 1006TG2
توان نامی 125 کاوا
حداکثر توان 138 کاوا
قدرت موتور HP 126-139 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230 تا 400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16 لیتر
ظرفیت خنک کننده 30 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 160 لیتر
میزان مصرف سوخت 75 درصد 20 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG274E
سایز ژنراتور 120 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 1850 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1600 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (190*80*160) سانتی متر

دیزل ژنراتور لوول مدل 1106TAG2

دیزل ژنراتور Lovol 1106TAG2
مدل CP6 1106TAG2
توان نامی 150 کاوا
حداکثر توان 165 کاوا
قدرت موتور HP 187 تا 205 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16.1 لیتر
ظرفیت خنک کننده 19.5 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 350 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 14 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور LK274F
سایز ژنراتور 170 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 1043 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 802 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (1350*980*2013) سانتی متر
ابعاد با کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (3280*1130*1750) سانتی متر

دیزل ژنراتور لوول مدل 1106CP6TAG3

فنی دیزل ژنراتور Lovol 1106CP6TAG3
مدل 1106CP6TAG3
توان نامی 160 کاوا
حداکثر توان 180 کاوا
قدرت موتور HP 204 تا 223 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16.1 لیتر
ظرفیت خنک کننده 29.5 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 350 لیتر
میزان مصرف سوخت 50 درصد 14 لیتر در ساعت
میزان مصرف سوخت 75 درصد 22 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور SLG274H
سایز ژنراتور 180 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 2300 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1095 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (1350*980*2013) سانتی متر
ابعاد با کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (3280*1130*1750) سانتی متر

دیزل ژنراتور لوول مدل 1106CP6TAG4

دیزل ژنراتور Lovol 1106CP6TAG4
مدل 1106CP6TAG4
توان نامی 182 کاوا
حداکثر توان 200 کاوا
قدرت موتور HP 228 تا 250 اسب بخار
ولتاژ استاندارد 230-400 ولت
IP (درجه حفاظت) 23
نوع عایق H
اضافه بار 110 درصد
ظرفیت روغن 16.1 لیتر
ظرفیت خنک کننده 29.5 لیتر
ظرفیت مخزن سوخت 350 لیتر
میزان مصرف سوخت 75 درصد 29.7 لیتر در ساعت
مدل ژنراتور UCI274G
سایز ژنراتور 200 کاوا
تعداد بلبرینگ تک
فرکانس 50 هرتز
ضریب خروجی 0.8
وزن با کانوپی 2300 کیلوگرم
وزن بدون کانوپی 1175 کیلوگرم
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (220*98*150) سانتی متر
ابعاد با کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) (328*113*175) سانتی متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *