خانه » prominent orlita pump

prominent orlita pump

کمپانی اورلیتا در سال 1995 توسط پرومیننت خریده شد و به زیرمجموعه ای از این کمپانی تبدیل شد تا پرومیننت بتواند دوزینگ پمپ با استاندارد نفت و گاز امریکا API675 تولید کند.

ProMinent Orlita Evolution Injection Pump

ProMinent Orlita Evolution Injection Pump

اخیرا کمپانی پرومیننت اولین سری پمپ مناسب با این استاندارد را در مجموعه خودش به تولید رساند و نام آن را Evolution قرار داد.

ProMinent Evolution Orlita Dosing Pump

EVO Pump

PROMINENT ORLITA

PROMINENT ORLITA

Mf3S 80-22 Mf3S 30-16 Mf3S 30-12 DR 150-70 f DR 150-70 e DR 150-70 d DR 150-70 c DR 150-70 b DR 150-70 a DR 15-36 DR 15-12 D5R 15-90 D4R 15-18 D3R 150-25 _MhS 80-40 _MfS 30-22 & MfS 15-10 _DR 150-70 Mf9S 1400-30 Mf3S 1400-80 Mf3S 600-65-65-65

PROMINENT ORLITA

PROMINENT ORLITA

ProMinent Orlita Evolution Injection Pump

ProMinent Orlita Evolution Injection Pump