لامپ یووی

امروزه کاربرد اشعه ماوراء بنفش برای گندزدایی فاضلاب تصفیه شده توسعه ی زیادی یافته است.

اشعه ی ماوراء بنفش در مدتی کم تر از ده ثانیه بر سلول ها اثر کرده و آن ها را می کشد.

این اشعه طول موجی میان ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلی متر دارد

در لامپ هایی شبیه لامپ های فلورسنت تولید می شود. درون لامپ، بخار جیوه قرار دارد.

طول لامپ ها ۱٫۵ تا ۲ متر و قطر آن ها ۱٫۵ تا ۲ سانتی متر است

مناسب ترین روش کاربرد این لامپ ها قرار دادن آن ها به صورت ایستاده یا خوابیده در فاضلاب است.

در این صورت برای جلوگیری از تماس مستقیم با فاضلاب و تأمین لایه ای عایق حرارت، آن را در لوله ای با قطری بیش تر و از جنس کوارتز قرار می دهند.

شمار لامپ های لازم، طرز قرار گرفتن و فاصله ی آن ها از یکدیگر در فاضلاب از سوی کارخانه ی سازنده سیستم تعیین می شود.

گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش برخلاف استفاده از کلر محیط زیست را آلوده نکرده و ایمنی کارکنان تصفیه خانه را افزایش می دهد.

لامپ یووی لامپ یووی