FEP Piping (Tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer)

    Structural formula General Surname Fluoroethylene propylene other names Poly(tetrafluoroethylene- co -hexafluoropropylene) Poly(fluoroethylene propylene) Perfluoro(ethylene-propylene) FEP PFEP…