خانه » ProMinent representative in iran

ProMinent representative in iran

پکیج تزریق مواد شیمیایی و تصفیه پساب فلوکولانت
پمپ دیافراگمی نئوماتیک یا پنوماتیک

پمپ دیافراگمی نئوماتیک یا پنوماتیک

پمپ دیافراگمی نئوماتیک یا پنوماتیک

پمپ دیافراگمی نئوماتیک یا پنوماتیک

 

پروسس پمپ

پروسس پمپ

پمپ ماردونی

پمپ ماردونی

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050 himi

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050 himi

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

دوزینگ پمپ با دیافراگم استیل

دوزینگ پمپ با دیافراگم استیل

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

 

لوازم جانبی دوزینگ پمپ

لوازم جانبی دوزینگ پمپ

هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس

هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس

پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره

پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره

ابعاد دوزینگ پمپ گاما

ابعاد دوزینگ پمپ گاما

دوزینگ پمپ گاما - قسمت فرمان

دوزینگ پمپ گاما – قسمت فرمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

ProMinent Analyzer

ProMinent Analyzer

D1CbW00601000VC1000G00EN

D1CbW00601000VC1000G00EN

D1CbW00601000VC1001G20EN

D1CbW00601000VC1001G20EN

D1CaD0C10000G210E

D1CaD0C10000G210E

DSCN8155

تنظیم آنالایزر

تنظیم آنالایزر

راه اندازی سنسور کلرزنی

راه اندازی سنسور کلرزنی

پروب هوزینگ در خط لوله آب

پروب هوزینگ در خط لوله آب

DSCN7763

دوزینگ پمپ Vario با هد پی وی دی اف

دوزینگ پمپ Vario با هد پی وی دی اف

ProMinent VarioC PVDF

ProMinent VarioC PVDF

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

عیسیقلیان

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن

سیستم ازن

سیستم ازن

پمپهای موتوری و سلنوییدی

پمپهای موتوری و سلنوییدی

شرکت مهارفن ابزار واحد پارسا

شرکت مهارفن ابزار واحد پارسا

پمپ های برش خورده آموزشی

پمپ های برش خورده آموزشی

دوزینگ پمپ MakroTZ

دوزینگ پمپ MakroTZ

D1CAD0C10001G000E

D1CAD0C10001G000E

پنل دوزینگ پمپ های ساده

پنل دوزینگ پمپ های ساده

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

VAMC17042PVT

دوزینگ پمپ موتوری Alpha و Vario

دوزینگ پمپ موتوری Alpha و Vario

دوزینگ پمپ Vario

دوزینگ پمپ Vario

دوزینگ پمپ موتوری Alpha و Vario

دوزینگ پمپ موتوری Alpha و Vario

دوزینگ پمپ موتوری Alpha

دوزینگ پمپ موتوری Alpha

دوزینگ پمپ موتوری Alpha

دوزینگ پمپ موتوری Alpha

دوزینگ پمپ Vario

دوزینگ پمپ Vario

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

سیستم ازن PVC

سیستم ازن PVC

ProMinent Analyzer

ProMinent Analyzer

بورد دستگاه ازن

بورد دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

سیستم ازن

سیستم ازن

سیستم ازن

سیستم ازن

آنالایزر آنلاین

آنالایزر آنلاین

دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت حالت کنترلی

دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت حالت کنترلی

بخش فروش شرکت دفتر پارسا

بخش فروش شرکت دفتر پارسا

بخش فروش شرکت

بخش فروش شرکت

آموزش پمپ دوزینگ

آموزش پمپ دوزینگ

پشتیبانی و تعمیر دوزینگ پمپ

پشتیبانی و تعمیر دوزینگ پمپ

بورد آنالایزر کلر

بورد آنالایزر کلر

پکیج دوزینگ اسید

پکیج دوزینگ اسید

پکیج دوزینگ مایعات

پکیج دوزینگ مایعات

پنل آماده دوزینگ پرومیننت

پنل آماده دوزینگ پرومیننت

پنل آماده دوزینگ پرومیننت

پنل آماده دوزینگ پرومیننت

پنل آماده پرومیننت

پنل آماده پرومیننت

نصب تولیدکننده ازن

نصب تولیدکننده ازن

نصب تولیدکننده ازن

نصب تولیدکننده ازن

نصب تولیدکننده ازن

نصب تولیدکننده ازن

سمینار نفت

سمینار نفت

پکیج و اسکید دوزینگ

پکیج و اسکید دوزینگ

IMG_0033

سیستم ازن

سیستم ازن

بورد پنل سیستم ازن

بورد پنل سیستم ازن

دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF پرومینت آلمان

دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF
پرومینت آلمان

دوزینگ پمپ بتا و گاما پرامیننت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ بتا و گاما پرامیننت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ بتا و گاما نصب شده روی بشکه

دوزینگ پمپ بتا و گاما نصب شده روی بشکه

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

نصب ازن دستگاه خوزستان

نصب ازن دستگاه خوزستان

DSCN8240

پمپ ماردونی

پمپ ماردونی

پمپ

پمپ

آنالیزور یا کنترلگر دوزینگ

آنالیزور یا کنترلگر دوزینگ

stabino particle metrix

stabino particle metrix

camera

camera

نمایشگر گاما

نمایشگر گاما

Concept Plus ProMinent Group

Concept Plus ProMinent Group

video mfa

قسمت ویدیو آموزشی

قسمت ویدیو آموزشی

prominent dulcotest

prominent dulcotest

prominent compact controller

prominent compact controller

prominent compact ph

prominent compact ph

prominent controller compact

prominent controller compact

prominent dulcotrans

prominent dulcotrans

کنترلر پرامیننت کامکت

کنترلر پرامیننت کامکت

کنترلر پرامیننت کامکت

کنترلر پرامیننت کامکت

پی وی دی اف pvdf head

پی وی دی اف pvdf head

دوزینگ پمپ زرد رنگ

دوزینگ پمپ زرد رنگ

cnpa کانسپت پمپ کلرزن

cnpa کانسپت پمپ کلرزن

دوزینگ پمپ زردرنگ 2

prominent qr

prominent qr

email-sales-maharfan

آدرس ایمیل بخش فروش شرکت

آدرس ایمیل بخش فروش شرکت

pr-bg

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

هد استیل سیگما 3

هد استیل سیگما 3

Prominent Sigma

هد استیل سیگما 3

Prominent sigma

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 2

prominent sigma

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت

دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت

پمپ هوشمند دلتا پرامیننت تزریق مواد شیمیایی

پمپ هوشمند دلتا پرامیننت تزریق مواد شیمیایی

پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت

پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ ماکرو تی زد پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ سیگما 1 پرامیننت

دوزینگ پمپ سیگما 1 پرامیننت

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی فناوران

 

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

پمپ دوزینگ و بشکه

پمپ دوزینگ و بشکه

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نصب پکیج دوزینگ در منطقه نقتی

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی سال

Ahwaz Office Rerort-image39 Ahwaz Office Rerort-image38 Ahwaz Office Rerort-image37 Ahwaz Office Rerort-image36 Ahwaz Office Rerort-image35 Ahwaz Office Rerort-image34 Ahwaz Office Rerort-image32 Ahwaz Office Rerort-image31 Ahwaz Office Rerort-image30 Ahwaz Office Rerort-image29 Ahwaz Office Rerort-image24 Ahwaz Office Rerort-image23 Ahwaz Office Rerort-image22 Ahwaz Office Rerort-image21

ProMinent Hydro Dosing Pump

ProMinent Hydro Dosing Pump

شرکت در نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه

Ahwaz Office Rerort-image16 Ahwaz Office Rerort-image15 Ahwaz Office Rerort-image14 Ahwaz Office Rerort-image13 Ahwaz Office Rerort-image12 Ahwaz Office Rerort-image11 Ahwaz Office Rerort-image10

آموزش کالیبراسیون

آموزش کالیبراسیون

Ahwaz Office Rerort-image8 Ahwaz Office Rerort-image6

برچسب‌ها: