خانه » بی متال

بی متال

بی متال چیست؟

 • برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی استفاده می شود.
 • اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.
 • بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد.
 • از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات افزایش بیشتری دارد.
 • دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود.
 • و در پایان مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز و مدار قطع می شود.

طرز کار بی متال

 • در رله های حرارتی ، سه تیغه قرار داده شده است که سیم حا مل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود.
 • حرکت هر یک از بی متالها به اهرمی فشا ر می آورد و با جا به جا شدن اهرم، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر حالت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند.
 • برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهن‌ربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.
 • رله‌های اضافه‌بار تنظیم‌پذیر هستند و می‌توان آن‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که جریان‌هایی بین ۱٫۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی موتورها را قطع کنند.
 • رلهٔ بی‌متال سه‌فاز معمولاً دارای سه پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است. کنتاکت معمولاً بستهٔ بی‌متال با شماره‌های ۹۵-۹۶ و کنتاکت معمولاً باز آن با شماره‌های ۹۷-۹۸ مشخص می‌شود.
 • برخی از رله‌های بی‌متال دارای دو حالت دستی و خودکار هستند، در حالت دستی اگر رله عمل کند باید آن را به صورت دستی و با فشردن دکمهٔ RESET به حالت اول برگرداند،
 • اما در حالت خودکار برگشتن به حالت اول پس از گذشت مدتی به صورت خودکار انجام می‌شود.

قسمت‌های مختلف یک رلهٔ حرارتی عبارتند از:

تیغه‌های اتصال به کنتاکتور،ترمینال‌های اتصال به کابل موتور،ترمینال مشترک مدار فرمانپیچ تنظیم جریان ،ترمینال‌های باز و بستهٔ مدار فرمانپیچ تغییر وضعیت دکمه ی ٔ برگشت وضعیت

تست بی متال

1-   حالت سرد COLD : در این روش دو برابر جریان نامی بی متال وارد می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می شود.

2-  حالت گرم HOT : این تست بعد از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد.

3-  حالت دو فاز : در این حالت در مدار بالا یکی از فازها را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند.

مقادیر به دست آمده با نمودار بی متال مقایسه می گردد.