خانه » کلاریفایر

کلاریفایر

 • جهت زلال سازی آب با مواد منعقد کننده از کلاریفایر استفاده می کنیم
 • کلاریفایر از حوضچه های زلال سازی تشکیل شده است که در آنها آب خام با یکسری ازمواد شیمیایی منعقدکننده و لخته ساز ترکب و مخلوط می شود در عین این فرآیند مواد کلوئیدی درون آب ته نشین و سپس جدا سازی می شوند. و پس از طی این مراحل باعث زلال سازی آب می گردد.
 • سرعت عمل در فرایند ته نشینی این سیستم به عواملی همچون قطر ذرات کلوئیدی ویسکوزیته و مقاومت سایشی آب خام در تبعیت از دمای آّب می باشد. و سرعت ته نشینی به این عوامل بستگی فراوانی دارد

مراحل در کلاسیفایر

 1. اضافه کردن مواد شیمیایی منعقد کننده به آب ورودی و مخلوط کردن توسط همزن تند در جهت مخلوط کردن مواد شیمیایی منعقد کننده و آب خام ورودی
 2. هم زدن اهسته آب و موادشیمیایی جهت تشکیل و جذب لخته ها جهت ته نشین کردن
 3. مرحله ماند و ته نشین کردن لخته های تشکیل شده در مراحل قبلی و ایجاد آب شفاف و زلال در خروجی کلاریفایر

انواع کلاریفایر

 • کلاریفایرتک عبوری(One- pass Clarifier )
 • کلاریفایر جریان درجهت بالا(Up flow  Clarifier )

کلاریفایر افقی : این نوع کلاریفایر به صورت افقی به صورت یک مخزن مکعبی ساخته می شود. که دارای اطاقک هایی جهت فرآیند زلال سازی به ترتیب زیر می باشد

 • قسمت اولیه مخلوط و تزریق ماده منعقد کننده به آب با همزن دور تند.
 • قسمت دوم اتاقک همزن با دور آرام و کند که باعث تشکیل لخته شود.
 • قسمت سوم مخزن ته نشینی و ماند لخته های تشکیل شده

اطاقک ها و بخش های کلاریفایر به صورت افقی در کنار هم قرار دارند و به وسیله منافذی در جهت عبور آب بهم ارتباط دارند. این نوع کلاریفایرها عموما جهت آب هایی استفاده میشوند که جامدات معلق در آب 500mg/litتاحداکثر20000mg/litمی باشند قابل استفاده می باشند

مکانیزم عملکرد کلاریفایر

کلاریفایر از یک مخزن  بزگ استوانه ای که دارای یک مخزن استوانه ای کوچکتر می شود. تشکیل شده است استوانه اولی دارای یک همزن با دور بالا وجود دارد. (Mix Chamber) در این مخرن مواد شیمیایی منعقد کننده به آب خام ورودی اضافه می شود. و سپس آب از محل عبوری که در زیر صفحه جداکنند مخازن تهویه شده است وارد مخزن استوانه ای بعدی می شود . در این مرحله به وسیله یک همزن دور کند که آب به صورت آهسته همزده می شود در این مرحله از کلاریفایر همزمان با هم خوردن آب باعث ایجاد لخته می شود. در این مرحله تشکیل لخته رشد ته نشینی صورت میگیرد و لجن ته نشین شده در قیف وارد می شود و آب زلال از قسمت بالایی خارج میشود و مواد ته نشین شده از کف قیف به خارج هدایت میشود

کلاریفایر های دارای جریان روبه بالا

 • کلاریفایرهای پوشیده از لجن (Sludge-Blanket Clarifier)
 • کلاریفایر برخورد جامدات (Solids- Contact Clarifier )

ویژگی خاص این دسته از کلاریفایر ها ساختار مخروطی ناقص در میان بخش همزن و ته نشینی می باشد. درکلاریفایرها با برخورد جامدات آّب خام ازدیواره به سیستم تزریق می شود. در جریان برگشتی خروجی از مخروطی وسطی به قسمت پایین قیف کشیده می شود و در اثر عبور از بخش دارای لجن دانسیته لخته ها موجود در آب افزایش می یابد .سپس توسط جریان بالا رونده قیف وسطی به قسمت همزن تند و اختلاط ماده منعقد کننده می رود.

ترکیبات فاضلاب

ترکیبات فاضلاب تنوع گسترده‌ای دارد. موارد زیر لیستی از ترکیباتی است که ممکن است در آن وجود داشته باشند:

برچسب‌ها: