سنسورها

کاتالوگ سنسور های آب
2.3 MiB
1611 Downloads
اطلاعات بیشتر

پارامترهای قابل اندازه گیری
pH – هدایت- کلر (آزاد – آلی – کل)- اکسیژن محلول- ORP- برم- فلوراید- دی اکسید کلر- کلریت- ازن- پراکسید هیدروژن- پراستیک اسید- دما

سنسورهای پتانسیومتری 
این سنسورها معمولا از نوع الکترودهای شیشه ای و برای پارامترهای pH, ORP, Floride زیر می باشند. خروجی سیگنال این سنسورها mV بوده و با استفاده از کابل مخصوص شیاردار تا فواصل ۱۰ متری قابل استفاده می‌ باشند.

Callibration pH ProMinent


سنسورهای آمپرومتری
این سنسورها دارای ممبران و محلول الکترولیت بوده و خروجی سیگنال آن جریان mA 4-20 با قابلیت پوشش فواصل بیشتر از ۱۰۰متر می باشند. سنسورهای کلرسنج، اکسیژن متر، ازن و … از این دسته می باشند.

chlorine sensor Calibration analayser


سنسورهای هدایت سنجی
این سنسورها در دو نوع Inductive و Conductive قابل ارائه می باشند. مدل های Inductive برای مقادیر بالای هدایت الکتریکی و به خصوص برای اندازه گیری هدایت الکتریکی لجن فعال استفاده می شوند.


سنسورهای دما
این سنسورها در دو مدل Pt100 و Pt1000 قابل ارائه بوده و به طور جداگانه و همچنین به عنوان پارامتر تصحیح کننده pH و EC استفاده می شوند.


سنسورهای کدورت (Turbidity)
این سنسورها بر مبنای اندازه گیری پراش نور طراحی شده و قابلیت اندازه گیری مقدار شفافیت آب را دارند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.