آب پنهان چیست

 • در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست، دانشمندان از 5 سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده اند.
 • همه نهادها احساس خطر کردند، کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند
 • که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند.
 • شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی ها و حمام ها را عوض کرد
 • و همه ساختمان ها موظف شدند از شیرآلاتی استفاده کنند
 • که حجم کمتری از آب را از خود بیرون می کنند.
 • آب آپارتمان ها محاسبه هزینه اش بر اساس تعداد نفر شد،
 • خانه هایی که اتومبیل یا چمن زیاد آب می دهند جریمه های سنگین می شدند.
 • همه دانشگاه ها و ادارات دولتی موظف شدند تا
 • سه سال اینده از چشم های الکترونیک برای شیر دستشویی های خود استفاده کنند
 • و حتی استانداردهای حجم سیفون توالت ها هم تغییر کرد.
 • شرکت های تحقیقاتی روی شیوه جدید آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان آب مصرفی کشاورزی 41 درصد کمتر شد.
 • خلاصه همه چیز در جهت صرفه جویی آب.
 • امروز گفته می شود خطر کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت ها 7 سال عقب تر می افتد.
 • اما اصل ماجرا، شاهکار کالیفرنیایی ها روی پدیده ای بود به اسم Embodied water ، یا آبی که به چشم نمی آید.

آب را گل نکنیمداستان چه هست؟

 • شما حجم زیادی برگه در پرینترتان دارید یا چرک نویس های روزانه.
 • آیا می دانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما،1 لیتر آب مصرف می شود؟
 • آیا می دانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده می خورند 201 لیتر آب صرف شده؟⁉️
 • و آیا می دانید این ها آب پنهان در زندگی ما هستند.
 • مصرف آب پنهان ما انسان ها، 91 درصد مصرف آبی است که هر روز مصرف می کنیم.
 • و بخش زیادی از آن مربوط به محصولات خوراکی و پوشش و لوازم زندگی می شوند.
 • وقتی یک کشور می گوید با خطر خشکسالی روبروست، معنی اش این است که
 • تاثیرش پشت همه این خوراکی ها و لباس ها و حتی مانیتور و کتاب و یک لیوان شیر روی میز شماست
 • اگر تمام شود، این محصولات هم کم کم دیگر تولید نمی شوند.
 • دفعه بعد که یک کیلو سیب زمینی خریدید، حواس تان باشد در مصرف اش دقت کنید،
 • برای تولید آن یک کیلو 111 لیتر آب از آب ایران کم شده است و آن 111 لیتر به سختی جایگزین می شود!
 • با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه اینده فقط سه الی چهار روز بارندگی در استان واحتمالا کل کشور خواهیم داشت،
 • با توجه به فقط بیست میلی متر باران تا این لحظه باید شاهد شدیدترین خشک سالی سالهای اخیر باشیم
 • که خود این موضوع اوضاع امنیتی را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت،
 • عدم رعایت مصرف بهینه اب همه ما را به منجلابی سخت خواهد انداخت ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ
 • ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ : ﺭﻭﺯﯼ 17000000 ﻟﯿﺘﺮ آﺏ ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ.

تیکنر

لطفا به صفحه پکیج پلی الکترولیت هم سر بزن 🙂

ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ

 • (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ )
 • ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ 30 ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 • ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،
 • ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!

هواده سطحی دور تند

 • ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!
 • ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!
 • ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ، ﺣﻤﺎﻡ، ﻟﺒﺎﺱ، ﻣﺴﻮﺍﮎ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!

توربین آبی مقیاس بزرگ روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)