آموزش سرویس و عیبیابی و تعمیر دوزینگ پمپ

1.خطاهایی که دوزینگ پمپ بعد از شروع به کار نشان میدهد.

2.زمانی که طول ضربه پمپ %100 است پمپ کار نمیکند و یا به سختی کار میکند.

3.زمانی که مخزن خالی است و پمپ را راهاندازی میکنیم سوئیچ سطح مایع مانع از کار کردن پمپ میشود.

4.پمپ عمل دوز را انجام نمیدهد.

5.پمپ مقدار متغیر و یا مقداری که قبلاً دوز میکرد را دوز نمیکند.

6.نشت مایع از کاسه هدر.

7.وجود مانعی در خط تخلیه مانع از خاموش شدن پمپ میشود.

8.کاسه هدر با تخلیه گاز به صورت اتوماتیک عمل نمیکند.

9.کاسه هدر با تخلیه گاز به صورت اتوماتیک و شیر پس فشار با فنر Hastelloy C4.

  1. نشت از شیر هواگیری روی کاسه هدر.
  2. پمپ به سیگنال کنترل پاسخ نمیدهد یا پاسخ اشتباه میدهد.
  3. بعد از اینکه سیگنالی به مقدار تنظیم شده برسد پمپ به کارش ادامه میدهد.
  4. پمپ ظاهراً سیگنالهای زیادی از یک Contact Water meter دریافت میکند.
  5. پمپ به وسیله یک جریان میلیآمپر کنترل میشود، پمپ کار نمیکند و هیچ عیبی روی صفحه نمایش دیده نمیشود.

ProMinent Vario b Dosing Pump