خانه » الکترومیکسر

الکترومیکسر

  • از ترکیب الکتروموتور، شافت و پروانه ساخته می شوند
  • اختلاط خوب با الکترومیکسر مناسب حاصل میشود

چرا گیربکس

  • برای تبدیل دور بالای الکتروموتور به دور پایین

اجزاء سازنده الکترومیکسر

  • الکتروموتور
  • گیربکس
  • شافت
  • پروانه

محاسبه قطر شفت در الکترومیکسر

متریال الکترومیکسر

  • آلیاژهای ضد خوردگی
  • استیل باپوشش پلیمیری

عوامل تعیین طول شفت در الکترومیکسر

طول شافت و تعداد پروانه های آن بر اساس ابعاد و احجام مخزن تعیین میشود

 

الکترومیکسرالکترومیکسرالکترومیکسرالکترومیکسرالکترومیکسرالکترومیکسر

الکترومیکسر

پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده

الکترومیکسر

میکسر دینامیک کوپل مستقیم

الکترومیکسر

میکسر دینامیک و تاثیر انواع پره روی مسیر جریان

الکترومیکسر

میکسر ترکیبی تشکیش شده از چند نوع میکسر دینامیک

الکترومیکسر

میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند

الکترومیکسر

میکسر دینامیک نصب جنبی

الکترومیکسر

میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر بهمراه پایه نگهدارنده پرتابل

الکترومیکسر

میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا

الکترومیکسر

میکسر دور پایین گیربکسی دو طبقه

الکترومیکسر

میکسر دور بالا

الکترومیکسر

میکسر دو مرحله ای دور پایین

الکترومیکسر

میکسر پره ای

الکترومیکسر

پکیج و اسکید دوزینگ

الکترومیکسر

Free CHlorine ProMinent online Measurement System

الکترومیکسر

میکسر پره ای

الکترومیکسر

شماتیک اثر عملکرد میکسر