الکترومیکسر

 • از ترکیب الکتروموتور، شافت و پروانه ساخته می شوند
 • اختلاط خوب با الکترومیکسر مناسب حاصل میشود

چرا گیربکس

 • برای تبدیل دور بالای الکتروموتور به دور پایین

اجزاء سازنده الکترومیکسر

 • الکتروموتور
 • گیربکس
 • شافت
 • پروانه

محاسبه قطر شفت در الکترومیکسر

 • سایز الکتروموتور گیربکس
 • دور خروجی الکتروگیربکس
 • کیلووات موتور

متریال الکترومیکسر

 • آلیاژهای ضد خوردگی
 • استیل باپوشش پلیمیری

عوامل تعیین طول شفت در الکترومیکسر

طول شافت و تعداد پروانه های آن بر اساس ابعاد و احجام مخزن تعیین میشود

 

میکسر مستغرقمیکسر مستغرقمیکسر مستغرق

پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده
میکسر دینامیک کوپل مستقیم
میکسر دینامیک کوپل مستقیم
میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند
میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند
میکسر دینامیک نصب جنبی
میکسر دینامیک نصب جنبی
میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر
میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر بهمراه پایه نگهدارنده پرتابل
میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا
میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا