بیوراکتور غشایی MBR

درباره بیوراکتورغشایی MBR

 • بیوراکتور غشایی MBR ، ترکیب فرایندهای بیولوژیکی با جداسازی غشای (Membrane Separation) یکی از جدیدترین تکنولوژی های تصفیه فاضلاب می باشد که به سرعت در حال رشد در این صنعت است.
 • غشاهای MBR که از نوع اولترافیلتراسیون(UF) می باشند، جایگزین واحدهای ته نشینی، فیلتراسیون شنی و گندزدایی می شوند
 • که در روش های سنتی لجن فعال Conventional Activated Sludge (CAS) برای جداسازی مواد معلق استفاده می شدند.
 • مدولهای MBR از نوع مستغرق در تانک بیولوژیک (لجن فعال) یا در تانک جانبی قرار می گیرند
 • و تحت عملیات وکیوم در حالیکه توده زیستی (Biomass) در پشت غشاء باقی می ماند آب از درون غشاء و مدول عبور کرده و خارج می شود.
 • بیوراکتور غشایی MBR علاوه بر اینکه کیفیت خروجی بسیار بالایی دارند،
 • مساحت کمتری نسبت به سیستمهای سنتی اشغال می کنند و در مقابل شوک های تغییرات ورودی مقاومترند.
 • تکنولوژی بیوراکتور غشایی MBR موجب عملکرد فرایند بیولوژیکی با دوره طولانی عمر لجن ( معمولا بین 20 تا 100 روز)
 • و افزایش غلظت MLSS در محدوده  mg/Lit 15000-8000 می شود.
 • غلظت های زیاد MLSS و میزان بالای SRT مزایای زیادی را شامل خواهد شد
 • که عبارتند از تثبیت عملکرد لجن فعال، نیترفیکاسیون کامل و کاهش تولید لجن مازاد.
 • غلظت بالای MLSS همچنین موجب کاهش حجم مورد نیاز هوادهی به مقدار 30 تا 50 درصد در مقایسه با روش سنتی است.

پکیج های بازچرخانی آب سیاه و خاکستری

اجزای سیستم شامل موارد ذیل می شود

 • تانک MBR
 • واحد CIP
 • پمپ پرمیت
 • بلوئر هوادهی
 • ادوات کنترلی و ابزار دقیق
 • تابلو کنترل

مزایای محصول:

 • انطباق با فضا و مساحت موجود
 • کم جا و فشرده
 • اتوماتیک و حداقل بهره برداری
 • مدولار و قابل توسعه
 • کیفیت بالای پساب تصفیه شده با قابلیت استحصال آب صنعتی
 • نصب سریع

خدمات مهندسی MBR

خدمات مطالعات امکان سنجی برای MBR و فرایندهای استحصال آب:

 • برآورد احجام و ابعاد
 • ارزیابی هزینه های سرمایه گذاری (CAPEX)
 • ارزیابی هزینه های عملیاتی (OPEX)

خدمات طراحی:

طراحی فرآیند

برای سیستم های فیلتراسیون غشایی MBR  و تصفیه تکمیلی:

 • بررسی طراحی اتخاذ شده برای مرحله بیولوژیکی در سیستم های MBR

انتخاب:

 • سطح فیلتراسیون
 • ساختار تصفیه خانه
 • نکات استفاده از پمپ ها و دمنده ها
 • P&ID سیستم فیلتراسیون  MBR
 • لیست ابزاردقیق ها و تجهیزات

خدمات طراحی نهایی:

محاسبات تکمیلی ابعادی برای تعیین:

 • پیش تصفیه ها
 • احجام و ابعاد
 • P&ID
 • محاسبه نیاز به اکسیژن (MBR)
 • انتخاب جانمایی تجهیزات
 • لیست تجهیزات شامل مدل و برند
 • لیست ابزاردقیق شامل مدل و برند
 • ارزیابی هزینه های عملیاتی (OPEX)

خدمات در سایت:

خدمات نظارت بر نصب سیستمهای فیلتراسیون غشایی، راه اندازی MBR  و تصفیه تکمیلی.

کمک به بهره برداری از سیستم، آماده سازی ، راه اندازی و خدمات پایلوت در فاضلاب های صنعتی و شهری.

خدمات معمول نگهداری سیستم های فیلتراسیون غشایی MBR  و تصفیه تکمیلی.

توسعه نرم افزار:

سفارشی سازی PLC و HMI برای مدیریت و کنترل فرآیند فیلتراسیون و کل فرایند MBR.

لیفت استیشن فاضلابلیفت استیشن فاضلابدریچه آب بنددریچه آب بند قطع و وصل جریان کانال آب و پساب دستی مکانیزهبار اسکرین آشغالگیر اتوماتیکشناورسازی با هوای محلول (DAF)شناورسازی با هوای محلول (DAF)