تشک جمع آوری لکه های نفتی از روی آب

  • یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی روش مقابله با لکه های نفتی است
  • روشهای مختلفی برای مقابله با این لکه ها ارائه شده است
  • جاذب ها نقش مهمی در پاکسازی لکه های نفتی دارند
  • جاذب ها به سه شکل بالشتکی،استوانه ای و ورقه ای وجود دارند
  • برای جمع آوری نفت های سنگین جاذب های پلاستیکی که به صورت نوارهای پهن هستند مناسب اند