تشک جمع آوری لکه های نفتی از روی آب

  • یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی روش مقابله با لکه های نفتی است
  • روشهای مختلفی برای مقابله با این لکه ها ارائه شده است
  • جاذب ها نقش مهمی در پاکسازی لکه های نفتی دارند
  • جاذب ها به سه شکل بالشتکی،استوانه ای و ورقه ای وجود دارند
  • برای جمع آوری نفت های سنگین جاذب های پلاستیکی که به صورت نوارهای پهن هستند مناسب اند

تشک جمع آوری لکه های نفتی از روی آب تشک جمع آوری لکه های نفتی از روی آب تشک جمع آوری لکه های نفتی از روی آب