توربین آبی مقیاس کوچک روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)

 • نیروی برقآبی گسترده ترین شکل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهان می باشد،
 • این نوع نیروگاهها در مقیاس بزرگ در اطراف سدهای عظیم احداث می گردند
 • شرکت ژاپنی Ibasei بدون نیاز به ساخت یک سد با استفاده از ژنراتور برق آبی – یک سیستم کامپکت طراحی کرده است که می توان آن را در مسیر یک رودخانه یا آبراه می تواند نصب گردد.
 • سرویس انرژیهای تجدیدپذیر برق نیوز: توربین آبی در مقیاس کوچک که بسیار کامل تر و مدرن تر می باشد ساخته شده است.
 • همانطور که مشاهده میشود کارایی این توربین از نظر بازده بسیار بالا خواهد بود و ساختن آنهم دور از دسترس نخواهد بود

توربین آبی مقیاس کوچک روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)

 • به طور کلی نیروی برقآبی گسترده ترین شکل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهان می باشد،
 • این نوع نیروگاهها در مقیاس بزرگ در اطراف سدهای عظیم احداث می گردند .
 • شرکت ژاپنی Ibaseiبدون نیازبه ساخت یک سد با استفاده از ژنراتور برق آبی – یک سیستم کامپکت طراحی کرده است که می توان آن رادر مسیریک رودخانه یا آبراه می تواند نصب گردد
 • طرح اصلی Cappa چیز جدیدی نیست – پره چرخش جریان آببرای چرخاندنیک دینام، که برای تولید برق استفاده می گردد.
 • با این حال، ویژگی دریچهها طوریطراحی شده است که برای افزایش راندمان دینامدر نقطه ای نصب گرددکه در آن آب بیشتری از مسیر پره ها عبور کند، در نتیجه خروجی الکتریکی دینام افزایش می یابد.
 • به گزارش “برق نیوز” سخنگوی شرکت در DigInfo توربین آبی مقیاس کوچک روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود) می گوید که جریان آببا سرعتm / s) 2 ) و (6.5 فوت / ثانیه) برای تولید 250 W برق کافیست، در حالی که ترکیب پنج واحد با هم حدود 1 کیلو وات تولیددارد،
 • این واحد با تولید ولتاژ 100 V AC برق در فرکانس50/60 هرتز دارد، توربین آبی مقیاس کوچک روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)
 • به طوری که می توان آن را به لوازم برقی (ژاپنی) کهاستفاده می شود، متصل نمود.آپ تایم تقریبا 100 درصد است. و ۱۰۰ درصد نیز برگشت پذیر خواهد بود.

توربین آبی مقیاس بزرگ روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)توربین آبی مقیاس کوچک روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)

بالا
error: کپی نداریم