سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
خانه » سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت

سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت

در تاریخ هیجدهم اسفند نود و سه، یک سمینار آموزشی با معرفی فعالیت شرکت مهارفن ابزار و همچنین تکنولوژی های نوین در صنایع و اتوماسیون در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.