خانه » سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت

سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت

سمینار تکنولوژی نوین در صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت

در تاریخ هیجدهم اسفند نود و سه، یک سمینار آموزشی با معرفی فعالیت شرکت مهارفن ابزار و همچنین تکنولوژی های نوین در صنایع و اتوماسیون در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.