ضد مهاجرت گاز

افزایه سیمان حفاری ضد مهاجرت گاز (Anti-gas migration)

کاربرد ضد مهاجرت گاز

کنترل کننده نفوذ گاز در دوغاب سیمان حفاری

کنترل کننده میزان فاز  آبی دوغاب سیمان حفاری

مشخصات ظاهری و فنی ضد مهاجرت گاز

  • مایع شیری رنگ، غیر سمی و غیر قابل اشتعال
  • قابل استفاده در محدوده دمایی ۱۹۰-۱۲۰ فارنهایت
  • سازگار با دیگر افزایه های سیمان حفاری شامل کندگیر کننده ها، پخش کننده ها، سبک کننده ها و …
  • عرضه به صورت بشکه های ۵۴ گالنی
  • میزان مصرف ۰/۹-۱/۵ Gal/Sax 

دو هدف عمده از عملیات سیمان کاری، نگهداری لوله جداری و ایزوله کردن فضای حلقوی چاه از سازند می باشد. بدون شک مهمترین نقش سیمان در هدف اول یعنی نگهداری لوله جداری در داخل چاه خلاصه می شود که بسیار سخت انجام می پذیرد به ویژه اگر پتانسیلی برایمهاجرت گاز در درون ستون سیمان وجود داشته باشد. مشکل مهاجرت گاز به صورت گسترده در صنعت سیمان کاری مورد بررسی قرار گرفتهاست.

هر چاهی که دارای یک سازند حاوی گاز باشد مستعد مهاجرت گاز می باشد که می توان از طریق کاربرد مناسب تکنولوژی GASBLOK مانع مهاجرت گاز شد. معمولا سیستم های سیمان، شامل یک ماده کنترل کننده مهاجرت گاز می باشد که یک مانع نفوذناپذیر بر علیه گاز سازند ایجاد می کند و در نتیجه مانع مهاجرت گاز در طول دوره گذار سیمان می شود. در این مقاله به بررسی انواع افزایه های ضدمهاجرت گاز پرداخته می شود.