محاسبه وزن هوای خشک
خانه » محاسبه وزن هوای خشک

محاسبه وزن هوای خشک

بدست آوردن وزن هوای خشک

 • مطالبی که در زیر آورده شده برای به دست آوردن معادله ای برای محاسبه وزن هوای خشک به وزن سوخت هوای محترقه یا پوند می باشد.
 • در این روش فرض می‌کنیم که سولفوری ک در سوخت موجود است محترق شود و به دی اکسید سولفور تبدیل شود.
 • این مطلب به هیچ عنوان صحیح نیست و بخشی از آن ممکن است سوخته شود و به تری اکسید سولفور تبدیل شود و قسمت دیگر هم می‌تواند اکسیدهای را با خاکستر تشکیل دهد.
 • علاوه بر اینکه مقداری از سولفور که ممکن است به اشکال سولفاید یا سولفات در بیاید و به صورت غیر قابل دسترس برای احتراق باشد ،در هر صورت عملیاتی که در اینجا نشان میدهیم بهترین روش برای استفاده معمولی میباشد.

آیا وزن هوای خشک بیشتر است یاهوای نمناک؟

 • در این حالت باید دو شرط یکسان بودن دمای هوا و ارتفاع را در نظر بگیریم در این حالت وزن هوای خشک بیشتر از هوای نرمال بوده است.
 • باید بدانیم که تقریباً وزن اتم در هسته اش یعنی در پروتونها و نوترونها نیز متمرکز بوده و تقریباً وزن پروتون و نوترون با هم برابرند.
 • هر چه تعداد پروتون و نوترون در یک اتم بیشتر باشد وزن اتم هم بیشتر می‌شود.
 • با توجه به این که چگالی هوای خشک نسبت به چگالی هوای نمدار بیشتر است
 • هوای خشک از هوای نمناک سنگین تر بوده و هرچه این هوا سنگین‌تر باشد پایداری آن هم بیشتر است یعنی هوای خشک تر بر شدت پایداری هوا می افزاید.
 • پس خشکیدن پهنه های آبی که در مناطق خشک وجود دارد و افزایش درجه خشکی هوا باعث افزایش پایداری هوا می شود و افزایش پایداری هوا خود به خود باعث خشکی بیشتر هوا می‌شود که بازخوردی مثبت است.
 • افزایش فراوانی، مدت و شدت وارونه گیری دمای هوا و در نتیجه آن افزایش آلودگی هوای شهرها نشان‌دهنده افزایش خشکی و پایداری هوا است

باور غلطی ک وجود دارد : هوا تقریباً بی‌وزن است.

شاید برای شما هم قابل باور نباشد که هوا وزن دارد زیرا که همه وجود من در اون قرار گرفته ولی یک متر مکعب از هوا در سطح دریا در فشار متعارف و دمای صفر درجه ۲/۱ کیلوگرم وزن دارد

محاسبه وزن هوای خشکدر اینجا آزمایشی را برای شما مثال میزنیم:

 • یک میله نازک مثل میله بافتنی را بردارید و دو بادکنک یکسان را پر از باز کنیم
 • و با نخی نازک هر دو را به دو انتهای میله فلزی آویزان کنید و وسط این میله هم نخ دیگری را بسته و به کمک آن میله را به شاخه درخت یا هر چیز دیگری آویزان کنید.
 • در نهایت وسیله‌ای که دارید به ترازو شباهت دارد و در صورتی که تعادل را در دو طرف میله برقرار نکنید با جابجا کردن نقطه آویز یکی از واکنش ها تغییر جزئی بدهید.
 • و تعادل را دوباره برقرار کنید .حالا با استفاده از یک سوزن باد یکی دیگر از بادکنک ها را خالی کرده و در این حال متوجه می‌شوید که بادکنک بالا می‌رود و دیگری پایین می آید.
 • با استفاده از این آزمایش به این نتیجه رسیدیم که هوا وزن دارد و هوا سنگین تر از آن چیزی است که شما تصورش را می کنید.
 • مثلاً وزن هوای اتاق  ۴۵ کیلوگرم است.
 • درست است که به خاطر بی رنگی عناصر هوای خاک ما آن را نمی بینیم ولی در واقع هوا از مواد تشکیل شده که هر کدام از این مواد جرم و وزن مخصوص به خود را دارد.

به طور معمول ترکیبات موجود در هوا عبارتند از :

78 درصد نیتروژن (N2)

۲۱ درصد اکسیژن (O2)

1 درصد دیگر عناصر مانند آرگون (Ar)، دی اکسید کربن (CO2)، متان (CH4) و هلیوم (He).

 

بیشتر این گازها از مولکول هایی تشکیل شده که خود مولکول ها از ترکیب اتم ها به وجود آمده و برخی از گازها هم به صورت اتمی هم وجود دارد .

هوایی که اطراف زمین را درگیر کرده دارای میلیاردها مولکول است پس مثل دیگر فازهای مواد مثل فاز جامد و مایع که وزن دارند.

اکنون می دانیم که هوا و مواد گازی شکل هم وزن مخصوص خود را داشته و وزن آنها ب وزن اتم و مولکول هایی که آنها را تشکیل داده دارد.

بازم آیشی دیگر وزن هوا را به شما نشان می دهیم که برای این کار از یک ترازوی حساسی مثل ترازو هایی که در طلافروشی مورد استفاده قرار می گیرند استفاده می‌کنیم.

در ابتدا وزن یک بادکنک خالی و مقدار نخی که می‌خواهیم سر بادکنک را به آن وصل کنیم را حساب میکنیم و بعد بادکنک را پر از باد کرده و با آن نخی که وزنش را به دست آوردیم سرش را محکم می بندیم.

حالا دوباره بادکنک را وزن می کنیم و از عددی که مشاهده می کنیم وزن خود و وزن بادکنکی خالی که در مرحله قبل به دست آوردیم را کم می‌کنیم تا وزن هوایی که در بادکنک حبس شده است را را به دست آوریم.