نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95

شرکت مهار فن ابزار در سالن 18 نمایشگاه نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95 2016 تهران شرکت نمود

لوگو نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی 95
لوگو نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی 95

 

 

 

Gamma X GMXA GXLa Dosing Pump Package CIP دوزینگ پمپ پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینپکیج تزریق مواد شیمیایی و جانمایی نقشه سه بعدیپکیج تزریق مواد شیمیایی مخزن مکعبی

پمپ تزریق نسبی و پکیج مخزن
پمپ تزریق نسبی و پکیج مخزن

فیلتر پرس فشاری PP

پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
پکیج تزریق متانول
پکیج تزریق متانول
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه آکومولاتور و شیر فشارشکن
Accumulator Gamma X Pumps ProMinent
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی فلزی
پکیج تزریق مواد شیمیایی سیلندر کالیبراسیون آکومولاتور مکش و تزریق
Chemical Injection Package with Accumulator and Calibration Pot
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
پکیج تزریق مواد شیمیایی و نقشه ایزومتریک
پکیج تزریق مواد شیمیایی و نقشه ایزومتریک
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی
پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی
الکترو دیونایزر EDI
الکترو دیونایزر EDI
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
methanol injection package
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
ساختار پکیج تزریق مواد شیمیایی
ساختار پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

ProMinent CNPA CNPB CNPC Concept Plus

شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
محفظه کالیبراسیون
محفظه کالیبراسیون
ProMinent Orlita Injection Package API675
ProMinent Orlita Injection Package API675
پکیج تزریق اسید و کلر مخزن
پکیج تزریق اسید و کلر مخزن
Polyelectrolyte preparation package
Polyelectrolyte preparation package آماده سازی و تزریق فلوکولانت
پکیج تزریق مواد شیمیایی اسید پرومیننت سیگما
پکیج تزریق مواد شیمیایی اسید پرومیننت سیگما
پکیج تزریق مواد شیمیایی کلرزن سیگما پرومیننت
پکیج تزریق مواد شیمیایی کلرزن سیگما پرومیننت
پکیج کلرزن
پکیج کلرزن
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
پکیج تزریق کلر بصورت اتوماتیک
پکیج کلرزنی

Beta ProMinent Multifunctional valve