خانه » نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

 

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 8

ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت

exhibition ProMinent 2014 december

exhibition ProMinent 2014 december

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 3

بازدید مهندس بهمنی مدیر عامل شرکت ملی حفاری از غرفه شرکت مهارفن ابزار در ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان

بازدید مهندس بهمنی مدیر عامل شرکت ملی حفاری از غرفه شرکت مهارفن ابزار در ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

غرفه شرکت مهارفن‌ابزار مرکز فروش و پشتیبانی کمپانی ProMinent آلمان سازنده پمپ‌ها و پکیج‌های تزریق مواد شیمیایی، آنالیزورهای On-Line و سیستم‌های تصفیه و گندزدایی آب و پساب در ششمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تاریخ 15/09/93 لغایت 18/09/93
آدرس: اهواز، انتهای بلوار شهید چمران(کیانپارس)، محل دائمی نمایشگاه خوزستان، سالن فجر، غرفه شماره 426

 

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran