پکیج تقویت فشار محیط پرخطر Exd llB T3

به دلیل افت فشار ایجاد شده در خطوط انتقال آب، فشار آب یا سیال فرایندی مصرفی در نقطه تحویل کاهش یافته

و به همین دلیل استفاده از پکیجی که شدت جریان را حفظ کرده و فشار مورد نیاز جهت انتقال و تحویل سیال فرایندی در مقصد تامین نماید ضروری می باشد.

پکیج تقویت فشار محیط پرخطر Exd llB T3 شامل

پمپ با سایز مناسب از معتبرترین تولید کنندگان پمپ در دنیا، مخازن دیافراگمی، لوله کشی و اتصالات مربوطه، ابزار دقیق و سیستم کنترلی که به صورت یکپارچه و فول پکیج به همراه شاسی می باشند.

پکیجها به صورت کاملاً اتوماتیک جهت تأمین جریان و فشار مورد نیاز طراحی شده و با وجود مخازن ذخیره قابل انبساط میزان مصرف انرژی و هزینه نگهداری پمپها به حداقل خواهد رسید.

جهت ساخت یک پکیج با درجه اطمینان بالا تمامی ابزار دقیق های مورد نیاز متناسب با سیستم کنترلی مربوطه (نظیر ابزار کنترل شدت جریان، فشار، سطح با قابلیت نمایش محلی و یا انتقال داده به سیستم کنترل) و مناسب جهت استفاده در دریا و خشکی در نظر گرفته می شوند.

 

پکیج تقویت فشار محیط پرخطر Exd llB T3پکیج تقویت فشار محیط پرخطر Exd llB T3