تلمبه رفت و برگشتی اسیدهای خورنده
خانه » تلمبه رفت و برگشتی اسیدهای خورنده

تلمبه رفت و برگشتی اسیدهای خورنده

این تجهیزات شامل پمپ دوزینگ انواع مایعات و مواد شیمیایی و همچنین پمپ دوزینگ پودر و گرانول می باشد. به منظور تکمیل تجهیزات مورد نیاز در فرآیند دوزینگ لوازم جانبی و پمپهای تغذیه مخازن روزانه قابل ارائه می باشد.

 

تلمبه رفت و برگشتی اسیدهای خورنده

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی دوزینگ پمپ و انواع آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.prominent.com

تلمبه رفت و برگشتی اسیدهای خورنده