خانه » پمپ IP65

پمپ IP65

دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی

معنای آی پی

عدد ده گان

مقاومت در برابر گرد و غبار

 • IP0X: هیچ
 • IP1X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ۵٠ میلی متر
 • IP2X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١٢.۵ میلی متر
 • IP3X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ٢.۵ میلی متر
 • IP4X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١ میلی متر
 • IP5X: مقاوم در برابر اشیاء (ورود جزئی ذرات خیلی ریز)
 • IP6X: مقاومت نسبت به ورود گرد و غبار.

عدد یکان

مقاومت در برابر آب

 • IPX0: هیچ
 • IPX1: مقاوم در برابر باران
 • IPX2: مقاوم در برابر باران تا زاویه ١۵ درجه نسبت به زاویه قائم
 • IPX3: مقاوم در برابر آب پاشیدن
 • IPX4: مقاوم در برابر ریختن آب زیاد
 • IPX5: مقاوم در برابر جت آب
 • IPX6: مقاوم در برابر جت آب مستمر
 • IPX7: مقاوم در برابر غوطه وری در آب
 • IPX8: مقاوم در برابر ماندن زیر یک متر آب

پمپ با این آی پی معمولا به این علت انتخاب می شود که مقاومت مناسبی نسبت به نفوظ آب به داخل دارد

این آی پی نشانگر عدم نفوظ آب و گرد و خاک به داخل سیستم است.

دوزینگ پمپ

پمپ دوزینگ کانسپت

پمپ دوزینگ کانسپت پرومیننت

دوزینگ پمپ کانسپت پرومیننت

دوزینگ پمپ گاما سری ال

شماتیک دوزینگ پمپ گاما سری ال

دوزینگ پمپ گاما ال پرومیننت

دوزینگ پمپ گاما ال پرومیننت

gammaL pvdf

gammaL pvdf

پمپ دوزینگ دیافراگمی سلونوئیدی بتا4 پرومیننت

دوزینگ پمپ بتا پرومیننت آلمان

پمپ دوزینگ سلونویدی بتا پرومیننت

دوزینگ پمپ بتا

hygiene Delta food purpose

دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی

Prominent-delta-DLTa

دوزینگ پمپ دلتا

پمپ دوزینگ دلتا پرومیننت آلمان

پمپ دوزینگ دلتا پرومیننت آلمان

دوزینپ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دیافراگمی سلونویدی

دوزینگ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دلتا دیافراگمی سلونویدی

پمپ دوزینگ خیلی دقیق پرومیننت

پمپ دوزینگ مایکرو دلتا

پمپ دوزینپ دلتا پرومیننت مهار فن ابزار

پمپ دوزینگ میکرودلتا برای تزریق بسیار دقیق مواد شیمیایی

پمپ دوزینگ میکرودلتا برای تزریق بسیار دقیق مواد شیمیایی

برچسب‌ها: