پمپ IP65
خانه » پمپ IP65

پمپ IP65

معنای آی پی

عدد ده گان

مقاومت در برابر گرد و غبار

 • IP0X: هیچ
 • IP1X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ۵٠ میلی متر
 • IP2X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١٢.۵ میلی متر
 • IP3X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ٢.۵ میلی متر
 • IP4X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١ میلی متر
 • IP5X: مقاوم در برابر اشیاء (ورود جزئی ذرات خیلی ریز)
 • IP6X: مقاومت نسبت به ورود گرد و غبار.

عدد یکان

مقاومت در برابر آب

 • IPX0: هیچ
 • IPX1: مقاوم در برابر باران
 • IPX2: مقاوم در برابر باران تا زاویه ١۵ درجه نسبت به زاویه قائم
 • IPX3: مقاوم در برابر آب پاشیدن
 • IPX4: مقاوم در برابر ریختن آب زیاد
 • IPX5: مقاوم در برابر جت آب
 • IPX6: مقاوم در برابر جت آب مستمر
 • IPX7: مقاوم در برابر غوطه وری در آب
 • IPX8: مقاوم در برابر ماندن زیر یک متر آب

پمپ با این آی پی معمولا به این علت انتخاب می شود که مقاومت مناسبی نسبت به نفوظ آب به داخل دارد

این آی پی نشانگر عدم نفوظ آب و گرد و خاک به داخل سیستم است.

پمپ IP65

پمپ دوزینگ کانسپت

پمپ IP65

دوزینگ پمپ کانسپت پرومیننت

پمپ IP65

دوزینگ پمپ گاما سری ال

پمپ IP65

شماتیک دوزینگ پمپ گاما سری ال

پمپ IP65

دوزینگ پمپ گاما ال پرومیننت

پمپ IP65

gammaL pvdf

پمپ IP65

دوزینگ پمپ بتا پرومیننت آلمان

پمپ IP65

دوزینگ پمپ بتا

پمپ IP65 پمپ IP65

پمپ IP65

دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی

پمپ IP65

دوزینگ پمپ دلتا

پمپ IP65

پمپ IP65

پمپ دوزینگ دلتا پرومیننت آلمان

پمپ IP65

دوزینگ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دلتا دیافراگمی سلونویدی

پمپ IP65

پمپ دوزینگ مایکرو دلتا

پمپ IP65 پمپ IP65

پمپ IP65

پمپ دوزینگ میکرودلتا برای تزریق بسیار دقیق مواد شیمیایی

پمپ IP65 پمپ IP65

برچسب‌ها: