رتبه IP چیست؟

رتبه IP چیست؟
حفاظت از ورود

رتبه IP یا کد IP درجه حفاظت ارائه شده توسط یک محفظه را برای تجهیزات الکتریکی با ولتاژ نامی بیش از 72.5 کیلو ولت طبقه بندی می کند.

رتبه بندی IP توسط استاندارد بین المللی EN 60529 ( استاندارد بریتانیا BS EN 60529:1992 ) تعریف شده است.

این استاندارد سطوح اثربخشی آب بندی در برابر “ورود” یعنی نفوذ اجسام خارجی مانند ابزار، خاک و آب مایع را تعریف می کند.

پست وبلاگ ما را در مورد نحوه انتخاب بهترین رتبه IP برای محوطه خود بخوانید . مجموعه کابینت های دارای رتبه IP Rainford’s Vanguard را بررسی کنید .

دو رقم در رتبه بندی IP به چه معناست؟

رتبه بندی شامل حروف  IP  و به دنبال آن دو رقم است، هر چه عدد بالاتر باشد محافظت بهتری دارد. گاهی اوقات یک عدد با  X جایگزین می شود،  که نشان می دهد که محفظه برای آن مشخصات رتبه بندی نشده است.

IP65 = رقم اول – جامد

رقم اول نشان‌دهنده سطح حفاظتی است که محفظه در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد، از ابزارها یا انگشتانی که در صورت تماس با هادی‌های الکتریکی یا قطعات متحرک می‌توانند خطرناک باشند، تا خاک و گرد و غبار موجود در هوا که می‌تواند به مدار آسیب برساند، نشان می‌دهد.

IP65 = رقم دوم – مایعات

رقم دوم حفاظت از تجهیزات داخل محفظه را در برابر اشکال مختلف رطوبت (چکه، اسپری، غوطه وری و غیره) تعریف می کند.

در تماس باشید بیشتر بدانید

نمودار مرجع

رقم اولحفاظت از نفوذرقم دوممحافظت در برابر رطوبت
0بدون حفاظت0بدون حفاظت
1محافظت شده در برابر اجسام جامد بیش از 50 میلی متر، به عنوان مثال لمس تصادفی با دست.1محافظت شده در برابر قطرات آب که به صورت عمودی سقوط می کنند، به عنوان مثال میعان.
2در برابر اجسام جامد بیش از 12 میلی متر، مانند انگشتان، محافظت می شود.2محافظت شده در برابر پاشش مستقیم آب تا 15 درجه از عمودی.
3محافظت در برابر اجسام جامد بیش از 2.5 میلی متر، مانند ابزار و سیم.3محافظت شده در برابر پاشش مستقیم آب تا 60 درجه از عمودی.
4محافظت شده در برابر اجسام جامد بیش از 1 میلی متر، مانند سیم و میخ.4محافظت شده در برابر آب پاشیده شده از همه جهت، ورود محدود مجاز است.
5محافظت در برابر ورود محدود گرد و غبار، بدون رسوبات مضر.5محافظت شده در برابر جت های کم فشار آب از همه جهات، ورود محدود مجاز است.
6کاملاً در برابر گرد و غبار محافظت می شود.6محافظت شده در برابر فوران های قوی آب، به عنوان مثال روی عرشه کشتی، ورود محدود مجاز است.

 

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump
ProMinent Gamma x
ProMinent Gamma x