خانه » چرا پمپ آب قطع میشود

چرا پمپ آب قطع میشود

  • خرابی خازن ( برای موتورهای تکفاز )
  • خرابی کلید اتوماتیک و ست کنترل
  • دوفاز شدن برق ( برای موتورهای سه فاز ) که باعث قطع برق توسط کنترل فاز و خاموش شدن پمپ آب می گردد
  • قطع جریان آب شهری که در این حالت ست کنترل پمپ آب را خاموش می کند