کابل کاینار (HMWPE/PVDF)
خانه » کابل کاینار (HMWPE/PVDF)

کابل کاینار (HMWPE/PVDF)

در کنار آندهای حفاظت کاتدیک، یکی دیگر از تجهیزات محافظت کاتدیک و یکی از نیازهای صنعت حفاظت از خوردگی در ایران کابل کاینار (HMWPE/PVDF) است.

کابل HMWPE/PVDF دارای مقاومت عالی به محیط های حاوی یون کلر و گاز H2S و نیز محیط های حاوی گاز اکسیژن و کلر می باشد

 مشخصات قسمت های مختلف کابل کاینار (HMWPE/PVDF)

Tinned annealed copper Conductors
PVDF Fluoropolymer (Radiation cross linked polyvinyldene fluoride) Insulation
HMWPE (High Molecular Weight Polyolefin) to ASTM Spec D-1248 Sheath/Jacket
Clear/Black Colours
600/1000v Voltage
Maximum 150°C, minimum bending minus -15°C Operating temperature
10m x OD of cable Minimum bending radius

کابل کاینار (HMWPE/PVDF)ابعاد و وزن­های سایزهای مختلف کابل کاینار (HMWPE/PVDF) استاندارد

Weight

Kg/km

Nominal Overall Dia

 mm

RT of sheath

mm

Dia over Core

mm

RT of Insulation

mm

Maximum Dia of Conductor

mm

Size

mm2

96 8.42 1.65 5.12 1.0 3.12 6
135 9.35 1.65 6.05 1.0 4.05 10
197 10.04 1.65 7.10 1.0 5.10 16
312 12.10 1.65 8.80 1.2 6.40 25
398 13.20 1.65 9.90 1.2 7.50 35
541 15.00 1.65 11.70 1.4 8.90 50