کارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارس

در تاریخ 30 فروردین 83 شرکت مهار فن ابزار در دوده صنعتی پارس کارگاه آموزشی و رفع اشکال جهت استفاده این تولید کننده محترم از دوزینگ پمپ ها و آنالایزر های کمپانی ProMinent آلمان نمود

کارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارسکارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارسکارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارسکارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارسکارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارسکارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارس