کارگاه آموزشی شرکت دوده صنعتی پارس

در تاریخ 30 فروردین 83 شرکت مهار فن ابزار در دوده صنعتی پارس کارگاه آموزشی و رفع اشکال جهت استفاده این تولید کننده محترم از دوزینگ پمپ ها و آنالایزر های کمپانی ProMinent آلمان نمود

کارگاه دوزینگ پمپکارگاه دوزینگ پمپکارگاه دوزینگ پمپکارگاه دوزینگ پمپکارگاه دوزینگ پمپکارگاه دوزینگ پمپ