دستگاه کلرزن نمکی استخر شنا

معرفی مختصر کلرزن نمکی

 • یکی از راه های مدرن ضدعفونی آب استخر
 • در کلرزن نمکی یک واکنش الکترولیزی ساده در سل رخ میدهد
 • در این واکنش مولکول نمک تجزیه شده
 • و هیپوکلریک اسید که یک میکروب کش بسیار قوی است تشکیل می شود
 • هیپوکلریک اسید میکروارگانیسم ها را نابود میکند
 • کلرزن نمکی از شکافت دوباره واکنش قبلی، دوباره به هیپوکلریک اسید می رسد و نیازی به اضافه کردن نمک نیست
 • در صورت کم شدن غلظت نمک میتوان به آن نمک اضافه کرد
 • حدودا هر چند هفته نیاز به شارژ مجدد نمک است
 • پس از چندین ماه نیاز به اضافه کردن درصدی نمک به آب می باشد.

مزایا و معایب کلرزن نمکی

مزایای کلرزن نمکی

 • تولید کلر بصورت پیوسته و یکنواخت
 • تزریق کلر به آب استخر به آسانی
 • نسبت به قرص کلر و پودر آسان تر است کار با آن
 • دیگر نیاز به شوک کلر کم میشه
 • بوی نامطبوع کلر حذف میشود زیرا دیگر کلرامین نداریم
 • کاهش سوزش چشم
 • کاهش کدورت آب
 • کمتر شدن احتمال شکل گیری جلبک
 • برطرف شدن سختی آب نسبت به کلر قرصی
 • پایین آوردن کلسیم آب
 • مقرون بصرفه بودن نمک نسبت به انواع کلر

معایب کلرزن نمکی

 • مخارج بالای راه اندازی با توجه به قیمت دستگاه
 • قیمت بالای خرید دستگاه
 • هزینه بالای تعمیرات
 • خوردگی اجزای فلزی