خانه » کلریناتور گازی

کلریناتور گازی

گندزدایی آب آشامیدنی با هدف حذف عامل‌های میکروبی بیماری‌زا، کنترل میکروارگانیسم‌های مزاحم، میکروبی در شبکه‌های آب‌رسانی و حذف یا تقلیل رنگ، طعم و بوی آب به انجام می‌رسد. در این راستا، محصولات شرکت Alltech در زمینه تزریق کلرگازی و مایع به شرح زیر می باشد:
گندزدایی آب آشامیدنی یکی از مهم ترین پیشرفت های بشر در زمینه حفاظت از سلامت عمومی بوده است. تاریخچه گندزدایی به عنوان یک روش برای تصفیه آب به اواخر قرن نوزدهم بر می گردد. گندزدایی عموما آخرین مرحله در چرخه استفاده مجدد از آب است. از آنجایی که گندزدایی آخرین مانع در مقابل میکروارگانیزم های بیمار زا است، اثرگذاری آن یک عامل مهم در تضمین سلامت عمومی است. برای رسیدن به میزان مناسبی از حذف و غیرفعالسازی میکروارگانیزم های بیماری زای موجود در آب خام، جلوگیری از آلودگی آب آشامیدنی و ممانعت از رشد مجدد در طول سیستم توزیع و حفظ کیفیت آب در طول این مسیر، گندزدایی ضروری می باشد.

1. پکیج کلرزن گازی:
امکان ارائه سیستم کلرزن گازی با تمامی تجهیزات ایمنی مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

  • سیستم کنترل جهت کنترل میزان کلر تزریق شده
  • اواپراتور
  • دستگاه خنثی سازی گاز کلر با عملکرد اتوماتیک
  • دستگاه Change over
  • کلریناتورهای اتوماتیک با قابلیت نصب ایستاده و یا بر روی دیوار
  • کلیه تجهیزات ایمنی از قبیل عینک، دوش، لباس ایمنی و..
  • فیلترهای ایمنی برای گاز کلر.

2. پکیج کلرزن مایع:
با توجه به خطرات گاز کلر و همچنین با توجه به اهمیت حفاظت میکروبی آب در طول شبکه، در صورت لزوم می توان از کلرزن مایع به عنوان گزینه جایگزین استفاده کرد. در این راستا شرکت Alltech امکان ارائه پکیج کامل کلرزن مایع با تمامی متعلقات لازمه از قبیل تانک، میکسر، پمپ تزریق، آنالایزر و… را دارا می باشد.