خانه » ژنراتور » دیزل ژنراتور » تعمیرات دیزل ژنراتور

تعمیرات دیزل ژنراتور

چرا موتور دیزل ژنراتور روشن نمی شود؟

و یا دیر روشن می شود؟

بررسی و کنترل سیستم سوخت دیزل ژنراتور

 • اولین کاری که ما در بیشتر دستگاه‌های ژنراتور شیر سوخت انجام‌میدهیم چک کردن شیر سوخت و اطمینان از عملکرد درست آن است.
 • همچنین در همین هنگام میتوان با بازدید و اطلاع از سالم بودن پمپ سوخت که وظیفه اش پمپاژ به سیستم سوخت رسانی است عیب را رفع و به مشکل دیر روشن شدن دیزل ژنراتور کمک کند.
 • حتماً در این هنگام سوخت موجود در باک را چک کنید.
 • در سیستم های سوخت رسانی تمام لوله ها و شیلنگ های سوخت باید بررسی شده
 • و با داشتن انسداد احتمالی به رفع گرفتگی و یا تعویض آن پرداخته شود و یا هواگیری موتور دیزل را انجام دهند.
 • یکی از دلایل گاز نخوردن موتور دیزل بی کیفیت بودن یا وجود آب در سوخت هم ممکن است باشد .
 • دیر روشن شدن موتور دیزل دلایل زیادی داشته که باید بررسی شود.
 • نوسان و دور پایین در موتور دیزل ژنراتور

تعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتورتعمیرات دیزل ژنراتور

عامل بروز این مشکل شامل:

عواملی مکانیکی مثل:

خرابی های سنسور پیکاب یا گاورنر

مشکل در تنظیمات ECU دستگاه

تعمیر و سرویس دیزل ژنراتور: خروج دود در دستگاه  دیزل ژنراتور

در صورت خروج هرگونه دود از اگزوز ژنراتور شما باید متوجه یک مشکل اساسی در دیزل ژنراتور شوید که این دود ها رنگ های متفاوتی دارد.

تعمیرات دیزل ژنراتور

علت خروج دود سیاه در موتور دیزل

• گرفتگی انژکتورها که با سرویس و بررسی می‌تواند درست شود.

فیلتر هوا که در صورت کثیفی با تعویض فیلتر مشکل دود سیاه برطرف می‌شود.

• پمپاژ شدن سوخت اضافه به موتور که با بررسی پمپ سوخت قابل حل می‌باشد.

• تنظیم نبودن سوپاپ ها و لق شدن که باید در حالت موتور گرم تنظیم شوند. و همچنین بررسی سوپاپ های دود و آب بندی و گرفتن لقی سوپاپ ها

• تنطیم نبودن زمان تزریق سوخت که با تنظیم لوله سرکج مشکل برطرف خواهد شد.

• کثیف بودن و دوده گرفتن محفظه احتراق که با سرویس مشکل دود درست می‌شود.

تعمیرات دیزل ژنراتور

خروج دود آبی از اگزوز دیزل ژنراتور

این دود نشان دهنده روغن سوزی در دیزل است و باید تعمیراتی اساسی را در دستگاه انجام دهیم برای این کار باید رینگ های پیستون فرسوده را تعویض کنید ک کاری هزینه بر هم هست.

تعمیرات دیزل ژنراتور

مشکل خروج دود سفید از دیزل ژنراتور

 • خروج این دود هم مشکلی را در دستگاه به ما نشان می دهد که به مشکلات احتراق و یا نشتی خنک کننده داخلی ژنراتور ربط دارد.
 • برای بررسی موضوع مثالی را برای شما میزنیم مثلاً کف دست خود را ۲۰ ثانیه جلوی اگزوز قرار داده اگر در این هنگام بوی قوی موتور را حس کردین سوخت زیادی به موتور تزریق شده
 • که حتی فرصت احتراق هم نداشته ولی اگر این بو را احساس نکردین انگشت مورد نظر را مزه کنید اگر شیرین مزه بود مشکل به خاطر نشتی سیستم خنک کننده است.
 • دلیل نشتی هم می‌تواند ترک برداشتن سر سیلندر و یا از بین رفتن واشتر موتور باشد.

تعمیرات دیزل ژنراتور

علت جوش اوردن موتور دیزل ( موتور ژنراتور زیاد گرم می‌شود)

 • اولین نکته که می‌توان به آن اشاره کرد به خاطر مشکلی است که در سیستم خنک سازی دستگاه ایجاد می شود.
 • رادیاتور دیزل ژنراتور بررسی و در صورت گرفتکی سرویس شود.
 • آب بندی واشر سر سیلندر بررسی شود.
 • خرابی ترموستات بررسی و در صورت معیوب بودن تعویض شود.
 • تسمه پروانه در صورت فرسوده بودن تعویض شود.
 • پمپ آب و تسمه متصل به واتر پمپ بررسی شود.
 • سطح مایع سیستم خنک کاری را بررسی و در صورت نیاز به مقدار آن اضافه کنید.

تعمیرات دیزل ژنراتور