1. معمولا در حالت‌های خاص ، داخل پرانتز مشخص می‌شوند .
  2. مثلاً به این صورت است که عدد اول در سری اندازه بلبرینگ حذف می‌شود
  3. یا عددی که به نوع بلبرینگ مربوط است را شامل می‌شود.