پرشر ترانسمیتر اندرس هاوزر Cerabar PMP71

endress Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PMC71-Datasheet امکانات اندازه گیری گاز، بخار یا مایع رزوه ها…

سنسور هدایت الکتریکی اندرس هاوزر CLS50 PTFE

Analog conductivity sensor Indumax CLS50 ENDRESS TI182CEN   مشخصات در یک نگاه محدوده اندازه گیری 2µS/cm…

سوییچ سطح سنج اندرس هاوزر FTS20

KA00180FA3_1719 سوئیچ شناور متوسط: مایعات روغنی/تهاجمی چگالی متوسط: از 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب محدوده…

لول ترانسمیتر اندرس هاوزر prosonic s fmu90