شانگ حفاری

HD200 فروکاوا HL600  تامراک YH65 اینگر سولند BBE57 اطلس کوپکو HLX5 تامراک HL500 تامراک HC120,150 مونتابرت…

راد حفاری

انواع راد حفاری راد 3 متری DTH 76 mm راد 3 متری T38 اطلس کوپکو راد…

کوپلینگ حفاری

  شرح مشخصات میله مته – سری “W”. اندازه میله مته EW AW BW شمال غربی…

دریل واگنی

دریل واگن چیست؟ مته واگن که مته چرخ واگن نیز نامیده می شود، یک مته بادی…

بنتونایت

ژل پلاگ چاه نفتی

ژل پلاگ چاه نفتی جهت مسدود سازی ارتبات نفت چاه با قسمت بالایی است این ماده…