دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
16 فوریه
پکیج تزریق مواد شیمیایی و دوزینگ پمپ های بتا گاما کانسپت سیگما
12 فوریه
این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
21 سپتامبر
GammaL control cable
23 ژوئن
پکیج کلرزنی و تزریق اسید فسفریک 50 درصد
19 مه
این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
01 مه
پکیج تزریق آب ژاول
26 فوریه
مواد شیمیایی خطرناک و خورنده
22 فوریه
بازگشت به بالا