خانه » فروش مواد شیمیایی » آنتی فوم

آنتی فوم

 • به آن ضد کف هم میگوییم
 • یک افزدونی شیمیایی است
 • باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی یک فرایند شیمیایی مایعات ایجاد شده است

آنتی فوم

آنتی فوم

انواع آنتی فوم

 • آنتی فوم سیلیکونی
 • آنتی فوم غیر سیلیکونی
 • آنتی فوم الکلی
 • آنتی فوم خوراکی

کاربرد در صنعت سیمان

 • عملیات سیمان کاری لوله های جداری چاه نفت، امری بسیار مهم و ضروری در صنعت نفت می باشد
 • یکی از عوامل کاهش کیفیت و مقاومت سیمان بوجود آمدن حباب‌ های گاز (کف) در توده آن است
 • بنابر این علاوه بر حضور ضد کف مخصوص حفاری در گل، این ماده در سیمان حفاری هم به کار می‌ رود.
 • از انواع ضد کف ‌های موجود، ضد کف سیلیکونی بیشتر در این صنعت تایید شده و مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
 • از ضد کف‌ های الکلی نیز در سیمان کاری لوله ‌های جداری استفاده می‌شود.

کاربرد در تاسیسات و کارخانجات بهره برداری نفت

 • نفت خارج شده از چاه محتوی گاز و آب است.
 • هنگام جداسازی نفت از گاز در تفکیک گرهای کارخانه‌ های بهره برداری، سطح مشترک گاز و نفت مستعد تشکیل کف می ‌باشد.
 • تشکیل کف باعث کاهش راندمان جداسازی از یک سو و افزایش مایعات همراه گاز تفکیک شده از سوی دیگر می‌‌شود.
 • بنابراین استفاده از ضد کف مناسب ضرورت دارد.
 • در حال حاضر از ضد کف‌ های عمدتا سیلیکونی در کارخانه‌ های بهره برداری استفاده می‌شود.

ویژگی های آنتی فوم با کیفیت

 • اثر بخشی و کارایی مناسب
 • فراریت کمتر
 • پایداری شیمیایی
 • غیرسمی بودن و سازگاری با محیط
 • قیمت مناسب شرکت شیمیایی دانشمند