کربن فعال

 • کربن فعال ماده ای کربنی جاذب و خنثی می باشد.
 • اصلی ترین عاملی که آنرا یک جاذب خوب نموده است،
 • وجود شبکه ای از میلیون ها منفذ ریز شبیه کانال است
 • که سطح قابل ملاخظه ای را ایجاد می کند.
 • کربن فعال با ریز منفذ های زیاد را می توان به یک اسفنج شبیه نمود. قطر منافذ از 4 تا 100000 آنگستروم متفاوت است.
 • هدف از فعال سازی کربن کاهش ناخالصی های موجود در کربن اولیه و اکسیداسیون سطح آن است.
 • کربن فعال را می توان از موادی که دارای کربن هستند تهیه نمود.
 • مواد حاوی کربن بسیارند مثلا موادی نظیر زغال سنگ، چوب، لیگنیت، پوسته نارگیل،
 • ترکیبات نفتی و غیره.ویژگیهای کربن فعال عمدتا بوسیله ماده اولیه ساحته شده از آن تعیین می شود.

کاربردهای عمده کربن اکتیو

 •  برای از بین بردن رنگ ، بو و مزه از آب و فاضلاب
 •  جهت حذف مواد آلی محلول در آب و فاضلاب
 •  جهت حذف تری هالو متانها
 • جهت حذف رنگ از آب و فاضلاب
 • جهت کاهش COD فاضلاب
کربن فعال
Activated Carbon

کربن فعالکربن فعالکربن فعالکربن فعالکربن فعالکربن فعال