خانه » مهار فن ابزار » نمایندگی ها

نمایندگی ها

شرکت مهار فن ابزار از آغاز فعالیت خود همواره با برندهای اروپای غربی عمدتا آلمان همکاری داشته که تعدادی از این همکاری ها به نزدیک شدن طرفین و اخذ نمایندگی انحصاری انجامید.