دست ورز پلاستیکی (تقویت مچ و عضلات ساعد)

  • دارای 5 فنر
  • برای تقویت مچ و عضلات دست
  • قابل تنظیم نیرو، با کم و زیاد کردن فنرها
  • از جنس لاستیک مقاوم