خانه » صنعت » clamp ampermeter

clamp ampermeter

کلمپ آمپرمتر، ابزار سودمندی است که به مهندسان امکان اندازه گیری جریان الکتریکی ( آمپر) را به سهولت انجام می دهد. در حقیقت تئوری کلمپ آمپرمتر بر مبنای خواص قانون فیزیکی است که ثابت می کند اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد که با مقدار جریان یا آمپر سیم متناسب است.

خصوصیات ویژه کلمپ آمپرمتر:

  • کاربرد درتمامی صنایع
  • عدم نیاز به قطع کابل
  • مناسب برای کارخانجات تولید سیم وکابل و تابلو سازهای برق صنعتی
  • مناسب بای تست کابل های فشار قوی