فلو کنترلر جرمی

فلو کنترلر جرمی Mass Flow Controler دستگاهی است که برای کنترل و اندازه گیری دقیق جریان سیال (مایع یا گاز) استفاده می شود . مبنای کارکرد اغلب MFC گاز یا مایع ، انتقال حرارت در حجم مشخص می باشد .

در شکل زیر شماتیک ساده ای از مبنای اندازه گیری جریان سیال MFC گاز یا مایع به کمک انتقال حرارت نشان داده شده است :

فرایند کنترل جریان سیال( MFC ) گاز یا مایع به روش انتقال حرارت بطور شماتیک در تصویر زیر آمده است .

در  حجم ثابت و دمای مشخص، امکان عبور سیال داده می شود .

در انتخاب و خرید یک دستگاه MFC گاز یا مایع باید به موارد زیر توجه کرد :

نوع گاز :

هر MFC برای یک گاز خاص کالیبره می شود. بنابراین قبل از خرید هر MFC گاز یا مایع باید توجه داشت که نوع گاز را برای کالیبراسیون MFC مشخص نمود .

فشار ماکسیسمم

هر MFC دارای فشار بیشینه ای است. که کارکرد در بالاتر از آن فشار سبب آسیب های جدی به MFC می شود. در صورت استفاده از MFC در فشارهای بالا میتوان از رگلاتورهای کاهنده فشار یا MFCهای خاص با کارکرد در فشاربالا ،استفاده نمود .

فلو کنترلر جرمی

فلو کنترلر جرمی
فلومتر اختلاف فشاری
فلو کنترلر جرمی
فلومتر کوبولد آلمان
فلو کنترلر جرمی
مس فلومتر کوبولد آلمان SS

حداقل اختلاف فشار

اختلاف فشار رانشی DP  هر MFC برای کارکرد نیازمند به یک کمینه می باشد . DP اختلاف فشار ورودی وخروجی سیال است .

شرایط کنترلی

کنترل کارکرد MFC گاز یا مایع می تواند  به کمک سامانه آنالوگ، دیجیتال یا دستی باشد .

کنترلر آنالوگ : برخی از MFCها به شکل آنالوگ ، کنترل و نمایش داده می شود. در این حالت خروجی ها( ۴-۲۰ میلی آمپر ،Vdc5-0 ،یا Vdc 10-0  ) ، امکان کنترل و یا نمایش پارامترهای خروجی را،در اختیار کاربر قرار می دهد .

کنترلر دیجیتال در این حالت MFC دارای خروجی سیگنال های دیجیتال جهت اتصال به کامپیوتر. یا دارای خروجی سیگنال های دیجیتال جهت اتصال به کامپیوتر یا PLC می باشد .

کنترلر محلی در این حالت یک صفحه نمایش دیجیتال بر روی MFC  وجود دارد. که امکان کنترل و نمایش جریان سیال را در اختیار کاربر قرار می دهد .

متریال فلو کنترلر جرمی

با توجه به خورنده و سمی بودن بعضی از سیالات. لازم است که جنس قطعات و اتصالات از آلیاژهای خاص انتخاب گردد