فلو ترانسمیتر اوریفیس orifice

فلو ترانسمیتر صفحه اوریفیس

فلو ترانسمیتر صفحه اوریفیس

 

کاربرد فلو متر اوریفیس

 • صفحه اوریفیس جهت اندازه گیری فلو وتقلیل فشار و بدلیل سادگی، قیمت مناسب و قابلیت اطمینان بالا، یکی از پرمصرف ترین تجهیزات اندازه گیری در بیشتر صنایع از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی و … است.
 • فلومتر نازل (شیپوره) یکی از پر مصرف ترین تجهیز اندازه گیری فلو سنجی (عدد رینولدز بالای ۵۰۰۰۰) در صنایع نیروگاهی و شیمیای است و در دماها و سرعتهای بکارمی روند.
 • به همین دلیل در اکثر موارد این وسایل برای اندازه گیری درخطوط گاز و بخار استفاده می شوند.
فلوترانسمیتر اوریفیس اندرس هاوزر
فلو ترانسمیتر صفحه اوریفیس
 • اریفیس یکی از معمولترین تجهیزات اندازه گیری فلو توسط ترانسمیترهای اختلاف فشار می باشد،
 • معمولترین نوع اریفیس یک صفحه فلزی صاف با یک سوراخ هم مرکز در صفحه میباشد که عمود بر جهت جریان نصب میشود. وقتی سیال از اریفیس عبور میکند،
 • به دلیل کاهش سطح مقطع، سرعت آن افزایش مییابد و فشار آن کاهش مییابد.
 • وقتی سیال از اریفیس خارج میشود، سرعت آن دوباره کاهش یافته و فشار آن افزایش مییابد.
 • فلومتر اریفیس با استفاده از همین اختلاف فشار به وجود آمده توسط اریفیس در خط عبوری سیال و با استفاده از ترانسمیترهای فشاری که فشار دو طرف اریفیس را اندازه گیری میکنند میزان فلو یا دبی سیال عبوری را محاسبه می کنند.

عملکرد فلو متر اریفیس:

 • در عمل به دلیل وجود مقداری افت فشار که به خاطر وجود اصطکاک و اختلاط جریان میباشد،
 • جریان خروجی کم فشارتر از ورودی خواهد بود.
 • این افت فشار دائمی تابعی از دبی سیال و نسبت قطر سوراخ اریفیس به قطر لوله میباشد.
 • نسبت قطر سوراخ اریفیس به قطر لوله، بتا نامیده میشود.
 • با اندازه گیری افت فشار و مشخص بودن نسبت بتا، دبی سیال محاسبه میشود.
 • از شرایط مهم در به کارگیری اریفیس ها، ثابت بودن الگوی جریانِ قبل از آن، میباشد.
 • به همین دلیل معمو لا تا فاصله معینی قبل و حتی بعد از اریفیس، مانع یا اتصالاتی قرار داده نمیشود.

انواع مختلف اریفیس و کاربردهای آن:

Concentric orifice :

Concentric  در این حالت، سوراخ درست در مرکز اریفیس قرار دارد.
.از این نوع اریفیس برای کلیه سیالات سبک مانند نفت، آب ، گاز و غیره به کار برده می‌شود.

 

concentric orifice

Eccentric Orifice :

 در این حالت سوراخ اریفیس پایین تر از مرکز قرار می گیرد و معمولا برای سیالات با ویسکوزیته و گرانروی زیاد به دلیل تمایل این سیالات به حرکت در پایین لوله استفاده می شود.

 

eccentric orifice

Segmental orifice :

در این حالت، سوراخ به شکل نیم دایره و پایین قرار می گیرد.
همان طور که ملاحظه می‌کنید، این سوراخ مقداری بزرگتر بوده و سطح مقطع بیشتری را پوشش می‌دهد.این نوع از اریفیس برای مواد لجنی با رسوب و دارای مواد متخلخل زیاد استفاده می‌گردد.

 

Segmental orifice

Quadrant orifice :

از جدیدترین انواع اریفیس‎ها می‌باشد.
به طور کلی از این نوع اریفیس جهت اندازه گیری فلوی مایعاتی که High Viscous  بوده و تلاطم زیادی در داخل آنها وجود ندارد، از این نوع استفاده می‌شود.

 

Quadrant orifice