خانه » ابزار دقیق » فلو ترانسمیتر » فلومتر ونتوری Venturi

فلومتر ونتوری Venturi

فلومتر ونتوری چگونه عمل میکند

فلومتر ونتوری با به کار گیری از لوله های ونتوری ایجاد مانع در مسیر سیال می شود که سبب بروز اختلاف فشار در سیال می شود، با اندازه گیری میزان این اختلاف فشار می توان دبی سیال را محاسبه نمود. ونتوری ها دارای دو بخش همگرا و واگرا هستند و به عنوان بخشی از خط لوله نصب می شوند وقتی سیال وارد بخش همگرا می شود بتدریج سرعت آن افزایش می یابد تا جایی که به نقطه دارای مینیمم قطر می رسد.

در این نقطه سرعت سیال ماکزیمم و فشار آن کاهش می یابد، سپس در قسمت واگرا سرعت و فشار به مقدار اولیه خود می رسد البته فشار ثانویه دارای مقدار کمی افت فشار می شود که اندازه گیری این مقدار باعث محاسبه فلو می شود فلومتر ونتوری بر همین اساس عمل میکند.

لوله ونتوری در فلومتر ونتوری

در اندازه گیری فلو در فلومتر ونتوری نیز مانند اریفیسها، دبی سیال را با اندازه گیری اختلاف فشار به دست می آورند با این تفاوت که در ونتوری فشار اولیه و مینیمم فشار که در گلوگاه ونتوری است اندازه گیری می شود. میزان کاهش فشار در گلوگاه ونتوری با میزان دبی عبوری رابطه داشته و از این طریق دبی سیال محاسبه می گردد.

در این نوع فلومترها، الگوی جریان در طول آن دچار تغییر ناگهانی نمی شود به همین علت، برای اندازه گیری جریان سیالات دوغابی انتخاب مناسبی می باشند.

نکاتی مهم در مورد ونتوری

  • ونتوری ها نسبت به اریفیس ها افت فشار دائمی کمتری در سیال ایجاد می نمایند.
  • ونتوری ها معمولاً گرانتر از اریفیس ها می باشند.
  • نصب و تعویض آنها مشکل تر می باشد.
  • همچنین وجود بخش همگرای بلند در ونتوری ها، سبب کاهش حساسیت آنها به الگوی جریان ورودی شده است.
  • وجود بخش واگرا در ونتوری ها نیز باعث حذف جریان های گردابی می شود که معمولاً در اریفیس ها سبب ایجاد خطا می گردد.
فلومتر ونتوری Venturi

تنظیم سنسور اندرس هاوزر آلمان