ترانسمیتر رطوبت

ترانسمیتر رطوبت
ترانسمیتر رطوبت
 • رطوبت هوا به طور کلی به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا در نظر گرفته می‌شود.
 • رطوبت مطلق عبارت است از مقدار بخار آبی که در واحد حجم هوا موجود باشد.
 • مقدار بخار آبی که برای اشباع یک حجم معین از هوا نیاز است، با افزایش دمای هوا بیشتر می‌شود.
 •  رطوبت نسبی مقدار رطوبت موجود در یک حجم هوا با دمای مشخص به حداکثر رطوبتی است که آن هوا می‌تواند در همان دما داشته باشد.
 • هوای بدون بخار آب را هوای خشک می‌گویند.
 • این نوع هوا در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابان ها و عرض های بالا.
 • هوای خشک به علاوهٔ رطوبت را هوای مرطوب می‌گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوس ها و آب های سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا، ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴–۳ درصد است.
 • بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن دمای جو کره زمین نقش عمده‌ای دارد.
 • زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می‌نماید.
 • بنابراین، اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می‌شود.
ترانسمیتر رطوبت
ترانسمیتر رطوبت

اندازه گیری رطوبت و ماده خشک

برای محاسبه میزان رطوبت یک ماده غذایی به وسائل زیر نیاز می باشد:

 • آون
 • پلیت شیشه ای
 • ترازوی دیجیتال با دقت 0.001
 • دسیکاتور
 • گیره

روش انجام آزمایش

ابتدا آون را روشن کرده و درجه آن را روی 105 درجه تنظیم می کنند. بعد از رسیدن به این دما یک عدد پلیت را که از قبل کاملا شسته و خشک شده است را بمدت نیم تا یک ساعت در آن قرار داده تا رطوبت باقی مانده در آن بطور کامل از بین برود. بعد پلیت را با پنس از آون خارج کرده و در دسیکاتور قرار می دهند تا خنک شود.

علت قرار دادن پلیت در دسیکاتور :

چون در دسیکاتور مواد سلیلیکاتی وجود دارد که علاوه بر عمل خنک کنندگی باعث جذب رطوبت نیز می گردند و این باعث می شود که پلیت و مواد غذایی داخل آن بعد از خروج از آون و حین خنک شدن مجددا رطوبت جذب نکنند.

 

رطوبت موجود درمواد غذایی مربوط به چیست ؟

مقداری از رطوبت که در داخل ماده غذایی وجود دارد مربوط به خود ماده  غذایی می باشد و مقداری از رطوبت هم از طریق هوا وارد ماده غذایی می شود و اگر این ماده در معرض یک هوای مرطوب قرار بگیرد می تواند مقداری از رطوبت محیط را به خود جذب نماید .

بعد از خنک شدن آنرا بوسیله ترازو وزن نموده و این وزن را یادداشت می نمایند این وزن خالص پلیت شیشه ای می باشد. بعد ترازو را صفر کرده  و مقدار 5 تا 10 گرم از ماده غذایی مورد نظر را در پلیت وزن نموده و یادداشت می کنند. سپس پلیت حاوی ماده غذایی را در آون بمدت 18 تا 24 ساعت قرار می دهند .

پس از سپری شدن این مدت زمان پلیت را با پنس از داخل آون بیرون آورده و بلافاصله در داخل دسیکاتور قرا می دهند تا دمای خود را از دست بدهد . حالا پلیت را با ترازو وزن کرده و این عدد را یاداشت می کنند. سپس با استفاده از فرمول زیر درصد رطوبت محاسبه می گردد:

درصد رطوبت

(بعد از قرار دادن در آون)    (قبل از قرار دادن در آون)

100  ×         وزن نمونه + وزن پلیت – وزن نمونه + وزن پلیت

وزن نمونه

با قرار دادن اعداد به دست آمده در معادله فوق مقدار درصد رطوبت ماده غذایی بدست می آید.

 اندازه گیری درصد ماده خشک

مقدار کل ماده غذایی بدون در نظر گرفتن درصد رطوبت را ماده خشک می گویند که در کل شامل مجموع پروتئین ، چربی ، فیبر خام و عناصر معدنی در ماده غذایی می شود.

برای اندازه گیری درصد ماده خشک یک جیره ، مقدار درصد رطوبت بدست آمده را از عدد 100 کسر کرده و مقدار ماده خشک بدست می آید.

درصد ماده خشک    =   100   –   درصد رطوبت