فشارسنج دیجیتال

فشارسنج دیجیتال CPG1500

 • فشارسنج دیجیتال در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده
 • که به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون میتواند
 • مقادیر نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب به فشار نشان دهد
 • فشارسنج های دیجیتال امکانات بیشتری به اپراتور از لحاظ تغییر واحدها، یا ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم در حافظه داخلی و همچنین امکان کالیبره کردن آسان می دهند.
 • از معایب آنها می توان به این نکته اشاره کرد که برای اپراتور، گیج های آنالوگ ملموس تر بوده و برای مقایسه بصری بین مقادیر راحت تر است.
فشارسنج لاین خروجی پمپ دیافراگمی گراکو
فشارسنج لاین خروجی پمپ دیافراگمی گراکو

فشارسنج های دیجیتال

 • نسبتا شبیه به فشارسنج های آنالوگ به نظر میرسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه گیری فشار را با قابلیت و دقت بالاتر می دهند.
 • شما به راحتی با فشار دکمه های روی دستگاه می توانید رنج های فشار را تغییر دهید یا دستگاه را کالیبره نمایید.
 • در مدلهای پیشرفته تر امکان ذخیره اطلاعات فشاری و همچنین قابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است.
 • در مواردی که دقت بالا مورد نیاز باشد این فشارسنج ها جایگزین مناسبی برای گیج های فشار آنالوگ می باشند.
 • در بعضی مدلهای این فشارسنج ها شما می توانید علاوه بر نمایش مقدار فشار به عنوان پرشر سوئیچ و یا حتی پرشر ترنسمیتر از دستگاه استفاده نمائید.

در خرید این تجیهزات بایستی به نکات زیر توجه نمود.

 • رنج دستگاه
 • دقت دستگاه
 • نوع کانکشن
 • امکانات ثبت مقادیر
 • امکانات تبدیل واحدها

فشارسنج های دیجیتال 2 مزیت عمده را دارا هستند:

 • قابلیت ذخیره و نگهداری اطلاعات قبلی بر روی حافظه فشارسنج های دیجیتال
 • راحتی استفاده از فشارسنج