پکیج تصفیه پساب محیط پرخطر Exd llB T3

فرایند تصفیه فاضلاب به روش راکتور متوالی منقطع (SBR)، یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده شامل هوادهی، زلالسازی، انتقال و جمع آوری آب خروجی و جداسازی لجن جهت تصفیه فاضلاب است. این فرایند مناسب برای اجرا در فضاهای کوچک و علی الخصوص سکوهای نفتی یا گازی فراساحل است.

شرکت مهار فن ابزار پکیجهای تصفیه فاضلاب-پساب با فرایند SBR را با امکان بهره برداری آسان و مجهز به امکانات مورد نیاز جهت انجام تصفیه بیولوژیکی کارآمد و حداکثر استفاده از فضای مورد نیاز طراحی و تأمین می نماید.

این پکیجها مناسب برای تصفیه فاضلابهایی با غلظت متوسط BOD در ورودی و غلظت پایین TSS ، روغن در خروجی هستند.

تعداد زیادی از این پکیجها توسط این شرکت تامین و در سازه های دریایی به صورت کاملاً اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور با حداقل نیاز به نگهداری و بالاترین میزان کارایی نصب و در حال بهره برداری می باشند.