پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم

گزینه های اختیاری:

 • اتوماسیون تزریق با استفاده از آنالیزور و پمپ اتوماتیک
 • اتوماسیون پرکن مخازن آماده سازی و ذخیره
 • اتوماسیون میکسر با استفاده از تایمر
 • اتوماسیون ورود پودر نمک به مخزن آماده سازی
 • نصب سوئیچ سطح در مخازن

پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم

تهیه و تزریق محلول حاوی کلر فعال به روش انحلال پودر پرکلرین در آب به صورت دستی و اتوماتیک

تجهیزات مورد نیاز:

 • پمپ دوزینگ
 • میکسر
 • مخزن آماده سازی
 • مخزن ذخیره
 • شاسی فلزی
 • اتصالات و شیرآلات
 • تابلو برق

نکات مهم

 • با توجه به وجود ناخالصی در نمک هیپوکلریت کلسیم که به صورت رسوب در ته مخزن آماده سازی باقی می ماند شستشوی مداوم مخازن الزامی است.
 • برای جلوگیری از ورود ناخالصی ها به پمپ و آسیب های بعدی پمپ لازم است مدت زمان لازم بعد از خاموش شدن میکسر تا ته نشین شدن کامل رسوبات در مخزن آماده سازی در نظر گرفته شود و سپس نسبت به انتقال محلول به مخزن دوم اقدام شود.
 • شستشوی دوره ای خطوط مکش، پمپ تزریق طبق روش اشاره شده در دفترچه راهنمای پمپ الزامی است.

پکیج تزریق پرکلرین

پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم